Zorgverzekering

Wat zijn mijn rechten en plichten bij de zorgverzekering?

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. U heeft daarbij bepaalde rechten en plichten. U heeft deze rechten en plichten:

 • Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet
  Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering hebben. De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. U bent niet verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten.
 • Een zorgverzekeraar moet u accepteren voor de basisverzekering
  U mag kiezen bij welke zorgverzekeraar u uw zorgverzekering afsluit. Een zorgverzekeraar kan u niet weigeren voor de basisverzekering, wat uw leeftijd of gezondheid ook is. Een zorgverzekeraar mag u wel weigeren voor de aanvullende verzekering, maar in de praktijk komt dit bijna niet voor.
 • U hoeft uw verzekeringen niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten
  U hoeft uw basisverzekering en eventuele vrijwillige aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Voor een ‘losse’ aanvullende verzekering kunnen wel bijzondere voorwaarden gelden, zoals een hogere premie.
 • U kunt kiezen uit verschillende zorgpolissen
  Zorgverzekeraars bieden verschillende polissen aan: een naturapolis, een restitutiepolis of een combinatie daarvan. Bij een naturapolis kiest uw verzekeraar goede zorgaanbieders en sluit er contracten mee. Als u zorg nodig heeft, kiest u als verzekerde dan uit een van deze geselecteerde zorgaanbieders. Bij een restitutiepolis kiest u zelf uw zorgaanbieder en uw verzekeraar vergoedt de kosten.
 • Een zorgverzekeraar heeft zorgplicht
  Een zorgverzekeraar heeft zorgplicht. Dit betekent dat uw verzekeraar u de zorg uit de basisverzekering geeft die u nodig heeft.  En ook dat de zorgverzekeraar de kosten van de basiszorg vergoedt. De verzekeraar moet u ook helpen om de juiste zorg te vinden. En ervoor zorgen dat u deze op tijd krijgt en op een redelijke afstand bij u vandaan. Kunt u bijvoorbeeld niet tijdig in een ziekenhuis terecht? Dan is uw verzekeraar verplicht om te zorgen dat u elders terecht kunt.
 • U kunt ieder jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar
  Aan het eind van ieder jaar kunt u overstappen naar een andere zorgverzekering. Uw oude zorgverzekering moet u vóór 1 januari opzeggen en de nieuwe verzekering moet u vóór 1 februari afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd.