Mantelzorg

Ondersteuning middels mantelzorg

U krijgt tegenwoordig niet zomaar ondersteuning van de gemeente. Uitgangspunt van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat u eerst een beroep doet op buren, familie en kennissen. Pas als die geen echt ondersteuning kunnen bieden, dan maakt u aanspraak op gemeentelijke voorziening.

Een andere oplossing is mantelzorg. Mantelzorgers doen onbetaald hulp bieden aan vrienden of zieke/hulpbehoevende familieleden. Vaak zijn mantelzorgers de partner of kinderen van degene die zorg nodig heeft. Er bestaan ook mantelzorgers (zonder directe binding met de hulpvrager) die hun diensten online aanbieden, denk hierbij aan websites zoals Vraag Elkaar of WeHelpen.

Keukentafelgesprek

Als er een duidelijke zorgvraag is, dan is het raadzaam om via uw gemeente een keukentafelgesprek aan te vragen. Als u mantelzorger bent voor de aanvrager zorg dan dat u bij het “keukentafelgesprek” aanwezig bent. Niet alleen ter ondersteuning van de persoon die u verzorgt of ondersteunt, maar ook omdat u in dit gesprek kunt aangeven in hoeverre u in staat bent om ondersteuning te (blijven) geven. Vanaf 2015 is de gemeente verplicht om ook uw behoeften en wensen mee te nemen in het cliëntplan. Geef tijdig aan waar uw grenzen liggen en wat u nodig heeft. Dan hoeft u later niet terug te komen op de gemaakte afspraken.

Mantelzorgcompliment

Mantelzorg is in principe onbetaalde zorg, maar soms kan de gemeente middels een ‘mantelzorgcompliment’ deze zorg wel financieel ondersteunen. Volgens de nieuwe Wmo-wet kunnen gemeenten zelf bepalen hoe zij mantelzorgers waarderen. Er kan dus ook gekozen worden voor een andere manier om de mantelzorger tegemoet te komen. Informeer bij uw gemeente of er in uw woonplaats op dit vlak iets geregeld is.

Voor meer informatie bezoek de website van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Hier kunt u berekenen of u als mantelzorger recht heeft op geld. Misschien heeft u recht op regelingen waarvan u het bestaan niet wist. Ook via BerekenUwRecht kunt u bekijken of u recht heeft op geld. Let op: de uitkomst van de berekeningen is een schatting.

Verzorgingstehuis

Via de websites van Zorgbelang Nederland en KiesBeter kunt u zoeken naar een geschikt verzorgingstehuis. Houd er wel rekening mee dat de criteria voor verblijf in een verzorgingstehuis veel zwaarder zijn geworden en in de toekomst door de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) nog zwaarder worden. Ook sluiten er veel tehuizen. Dit komt omdat het beleid van het kabinet erop gericht is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.