Budgetcoaching

Preventieve Budgetcoaching helpt u om inzicht te krijgen in uw financiën. Het doel is om schuldsanering te voorkomen. Financiële problemen komen in veel huishoudens voor. Financiële zorgen kunnen een negatieve invloed hebben uw gezondheid.

Budgetcoaching biedt hulp bij financiële problemen, geef inzicht in de eigen financiën en kan schuldsanering voorkomen. De coach maakt hiervoor onder andere gebruik van de Budgetbox. Dit is een handig opbergsysteem die u helpt bij het voeren van een overzichtelijke thuisadministratie. Daarnaast maakt de budgetcoach een veilig online kasboek voor een transparante maand- en jaarplanning. Alle budgetcoaches beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag, hierdoor is uw integriteit en uw privacy ten alle tijden gewaarborgd.