Veel zorgkosten bespaard dankzij project Sociaal Hospitaal

Met het project Sociaal Hospitaal (SOHOS) worden gezinnen geholpen met het oplossen van problemen. Er wordt zorg en ondersteuning geboden vanuit een plan op maat en het gezin wordt daarin betrokken. De gemeente Den Haag heeft in samenwerking met zorgverzekeraar CZ 136 huishoudens geholpen en daarmee de laatste drie jaar 3 miljoen euro aan zorgkosten bespaard. Dit meldt Binnenlands Bestuur.

Doorbraakmethode

In Nederland wonen ongeveer 100.000 huishoudens die problemen hebben op meerdere leefdomeinen. Ze kampen met gezondheidsproblemen, schulden en armoede. In Den Haag zijn er 3.200 multiprobleemgezinnen. De kosten per gezin zijn gemiddeld 104.000 euro per jaar. In de zogenoemde Doorbraakmethode van het SOHOS-project, krijgt elk gezin een coach die samen met het gezin een plan op maat maakt. Waar eerder verschillende hulpverleners werden ingezet voor verschillende problemen, is er nu één hulpverlener die alle problemen tegelijkertijd behandelt. Dit zorgt voor overzicht en perspectief, en huishoudens krijgen zo weer controle over hun eigen leven.

Uitbreiding project

SchuldenlabNL, het platform dat schuldhulpinterventies ontwikkelt, heeft de Doorbraakmethode ook erkend als interventie. Wethouder Van Alphen geeft aan dat de hulpverlening dankzij dit project ‘overzichtelijker, efficiënter en effectiever’ is geworden. Uit onderzoek is gebleken dat er 3 miljoen euro aan zorgkosten is bespaard en dat ook de kwaliteit van leven is verbeterd. Het project in Den Haag gaat daarom in een uitgebreidere vorm verder.