Een volledige lockdown is volgende en laatste stap op routekaart

Het kabinet heeft de zogenoemde routekaart online gezet waarmee het kabinet de verspreiding van het virus onder controle wil krijgen. De kaart bestaat uit vier risiconiveaus: ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’, ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’, die diverse maatregelen behelzen.

Dinsdag heeft het kabinet een ‘gedeeltelijke lockdown’ voor heel Nederland afgekondigd, omdat het aantal coronabesmettingen te snel oploopt. Het gaat om maatregelen die horen bij het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Mensen mogen thuis dan nog drie mensen per dag uitnodigen en ook bijeenkomsten tot dertig man zijn nog toegestaan.

Als de besmettingen verder oplopen kan het kabinet als laatste stap nog een volledige lockdown instellen, blijkt uit de routekaart. Dan mag niemand meer bij iemand thuis op bezoek, zijn alle bijeenkomsten en evenementen verboden, mag er binnen niet meer gesport worden en mag bijvoorbeeld op het mbo, hbo en wo alleen nog maar online lesgegeven worden.

Volledige lockdown

Dat betekent niet dat er bij een volledige lockdown niets meer mag. Zo zijn bij uitvaarten nog 100 mensen toegestaan in een gebouw en buiten 250. Ook mag er bijvoorbeeld buiten nog met twee mensen gesport worden, maar wel op 1,5 meter afstand.

Uit de routekaart blijkt verder dat er pas weer evenementen voor meer dan tachtig man publiek mogen worden georganiseerd als het risiconiveau zakt naar ‘waakzaam’, het laagste niveau.

De ‘gedeeltelijke lockdown’ geldt nu in principe voor vier weken, daarna is het streven terug te gaan naar een regionale aanpak aan de hand van de routekaart.