Zorgcontrole ook door familieleden

Familie van huishoudelijke zorgklanten moeten aan de slag als ’lekeninspecteur’ in Rotterdam. Samen met stemkasten en verplichte openheid over klanttevredenheid wil Leefbaar Rotterdam de zorg verder op orde krijgen.

Vandaag wordt het Rekenkamer rapport ’Schone schijn. Zelfredzaamheid in huishoudelijke verzorging’ besproken in de gemeenteraad. Rotterdam heeft veertig procent weten te bezuinigen op huishoudelijke verzorging, maar uit het rapport komt naar voren dat de helft van de gesproken cliënten niet tevreden is.

„Er blijft nu werk liggen en het huis wordt minder goed schoon gehouden”, concludeerde de Rekenkamer. Terwijl minder mensen zorg krijgen tegen meer geld.

Daar wil Michel van Elck, raadslid van Leefbaar Rotterdam, graag wat aan doen. Vandaag dient hij daarom vijf moties in bij de bespreking. „De gemeente is goed op weg, maar Leefbaar Rotterdam wil een extra impuls aan het zorgstelsel geven met eigen verbetervoorstellen. Voor ons draait zorg voor ouderen om liefde, maatwerk, aandacht en warmte.”

Hij wil een proef waarbij niet alleen professionele zorginspecteurs controles op de kwaliteit van huishoudelijke verzorging uitvoeren. „Ook cliënten, familie en mantelzorgers moeten de kwaliteit van zorg kunnen gaan controleren en beoordelen. Het oordeel van deze zogeheten lekeninspecteurs kan zeer waardevol zijn, juist omdat deze mensen ervaringsdeskundig zijn en dus precies weten waar op moet worden gelet.”

Als deze methode aanslaat moet het wat Van Elck en zijn partij betreft stadsbreed worden uitgerold. Eenzelfde weg hoopt hij te volgen met de ’stemkast’. Geen peiling of stemming voor de beste hulp, maar een wekelijkse stemming bij te lage kwaliteit zodat er ook ingegrepen kan worden.

„Mensen die ontevreden zijn over de zorg moeten een stemkast krijgen waarmee zij wekelijks een klanttevredenheidscijfer kunnen geven over de geboden ondersteuning. Zodat hier direct actie op kan worden ondernomen.”

Ook hier opteert hij voor een proef, die bij succes uitgerold moet worden over Rotterdam.

Verder hoopt hij het merendeel van de gemeenteraad mee te krijgen in zijn streven van alle zorgaanbieders in Rotterdam de klanttevredenheidsonderzoeken op de gemeentelijke website te laten publiceren, samen met de al openbaar gedeelde topsalarissen van diezelfde zorgaanbieders. Volgens Van Elck helpt het Rotterdammers een keuze te kunnen maken voor hun hulp.

Ook de gemeente zelf moet aan de bak. Zo moet Rotterdam ’uitstralen dat indicaties niet financieel gedreven zijn’. „Als mensen vragen hebben of niet tevreden zijn moeten ze weten waar zij aan de bel kunnen trekken. Rotterdam moet uitstralen dat zorg wordt verleend op basis van een onafhankelijke indicatie.”


Dit bericht verscheen eerder op Telegraaf.nl