Langer thuiswonen nu mogelijk!

Mensen met een chronische aandoening en ouderen willen steeds meer zelf regie houden over hun eigen leven en langer thuiswonen. Het overheidsbeleid legt eveneens de nadruk op het stimuleren van langer thuiswonen en zelfredzaamheid. Slimme eHealth-toepassingen maken dit streven makkelijker. In de reeks Langer thuis wonen neemt TrendITion deze innovaties onder de loep. Deze aflevering: Compaan, de tablet voor ouderen.

“De Compaan kwam voort uit een persoonlijke behoefte”, vertelt Joost Hermanns, één van de oprichters van het gelijknamige bedrijf. “Mijn oudtante Hannie was negentig jaar oud en kon door een val niet meer met de gewone computer overweg. Ze wilde graag blijven communiceren met ons, dus kocht ik een iPad voor haar. Het werken daarmee bleek alleen veel te lastig.”

“Ouderen raken de weg kwijt vanwege de grote hoeveelheid apps en knopjes”
Als Hermanns zijn probleem bespreekt met mensen in zijn omgeving, blijken er meer ouderen moeite te hebben met reguliere tablets. “Ouderen raken de weg kwijt vanwege de grote hoeveelheid apps en knopjes, hebben problemen met het opladen of krijgen zichzelf tijdens het beeldbellen niet goed in beeld. Daarbij komt, zo blijkt uit mijn gesprekken met ouderen, ook nog de angst om iets niet te begrijpen en ermee geconfronteerd te worden niet meer mee te komen met de technologische maatschappij.”

Goedemorgen-melding
Voor Hermanns vormt het de aanleiding om zelf een tablet speciaal voor ouderen te ontwikkelen. Of zoals hij het noemt: een ‘oma-proof’ tablet. De Compaan is een Samsung-tablet voorzien van een houten lijst. Op de tablet draait extreem versimpelde software, waarmee volgens Hermanns iedereen overweg kan. Familie, vrienden en verzorgden communiceren met de Compaan via het Compaan Portaal, een online omgeving die zowel op de computer, tablet als smartphone bereikbaar is.

De Compaan kan gebruikt worden om berichten mee te versturen en ontvangen, te beeldbellen, speciaal voor ouderen ontwikkelde spelletjes te spelen en foto’s en video’s te ontvangen. Daarnaast bevat de tablet een uitgebreide agenda waar medicatie-herinneringen en instructievideo’s – bijvoorbeeld voor het toedienen van medicatie of het uitvoeren van bepaalde oefeningen – aan toegevoegd kunnen worden. Met een goedemorgen-melding kan worden gecontroleerd of een oudere goed uit bed is gekomen. Indien er niet binnen een bepaalde tijd op deze melding gereageerd wordt, krijgt familie of mantelzorger een SMS-bericht om hen daarvan op de hoogte te stellen. Niet alle ouderen benutten alle apps, vertelt Hermanns. “Er zijn ook gebruikers die maar een of twee apps gebruiken. Je kunt de Compaan zo personaliseren dat je maar twee knoppen in beeld hebt als je dat wilt.”

Joost Hermanns met een Compaan-gebruikster
Compaan-coach
Om ouderen en hun familieleden een beetje op gang te helpen met de tablet, heeft Compaan zogenaamde Compaan-coaches. “Dat zijn mensen, vaak zelf ook al op leeftijd, die bij klanten thuiskomen om van alles uit te leggen. Ze maken een praatje, sluiten de tablet aan en laten in een rustig tempo zien wat er allemaal mogelijk is. Dat zijn vaak heel leuke sessies”, vertelt Hermanns. “Ik fungeer zelf regelmatig als Compaan-coach en het is zelfs weleens gebeurd dat mij om half vijf een glaasje wijn werd aangeboden en er om zes uur gevraagd werd of ik wilde blijven eten. Ouderen, en hun mantelzorgers, kunnen de persoonlijke aandacht echt waarderen.”

“Je kunt nooit zomaar beoordelen wie wat wel en niet kan”
Die persoonlijke aanpak is volgens Hermanns noodzakelijk om te kunnen inschatten wat een ouder nog wel en niet (meer) kan doen met de Compaan. “We hebben soms klanten die al in een vergevorderd stadium van Alzheimer zitten die prima met de Compaan over weg kunnen en mensen die gewoon op leeftijd zijn en ’s nachts niet kunnen slapen van die spannende nieuwe tablet in hun huis. Je kunt nooit zomaar beoordelen wie wat wel en niet kan.”

De hele dag beeldbellen
De mooiste reacties die Hermanns krijgt van ouderen zijn volgens hem uitspraken als ‘dankzij de Compaan heb ik veel meer contact met mijn kinderen of kleinkinderen’. “Wij zijn er zo aan gewend om continu van alles te delen op sociale media, via Snapchat of Whatsapp. Opa’s en oma’s krijgen daar niets meer van mee. Dankzij de Compaan kunnen zij wel weer meegenieten van de foto’s van hun (klein)kinderen.” Hermanns noemt als voorbeeld een oudere vrouw wiens zoon met vrouw en kinderen in Canada woont. “Iedere zaterdag, als iedereen thuis is, heeft die dame de hele dag de beeldbel-verbinding openstaan zodat ze echt onderdeel is van het gezinsleven daar.”