Verzekeraars in rode cijfers: zorgpremie 2018 omhoog?

Alle vier de grote zorgverzekeraars – Achmea, VGZ, CZ en Menzis – lijden verlies over het boekjaar 2016. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de vier concerns. Zilveren Kruis (Achmea) spant de kroon: de verzekeraar komt uit op een verlies 196 miljoen euro in 2016. De rode cijfers zijn het gevolg van de aanzienlijke inzet van financiële reserves door ziektekostenverzekeraars, maar daardoor lijkt de zorgpremie voor 2018 harder te gaan stijgen dan ooit tevoren.

Achmea

De prestaties van het zorgonderdeel van Achmea lieten te wensen over. De merken van Achmea, waaronder Zilveren Kruis, De Friesland, Interpolis, FBTO en ZieZo presteerden ondermaats. Het concern komt daarom met maar liefst 196 miljoen in de rode cijfers terecht. Dat is overigens vooral te danken aan de enorme inzet van financiële reserves (434 miljoen) om de premiestijging in te perken. Daarnaast kreeg de verzekeraar te maken met een bovenverwachte stijging in de kosten voor dure medicijnen, ziekenhuiszorg en wijkverpleging.

Tot slot daalde het aantal verzekerden in 2016 met 105.000. Er zijn niettemin nog 5,2 miljoen Nederlanders met een zorgverzekering bij één van Achmea’s merken.

VGZ

Coöperatie VGZ komt in 2016 uit op een verlies van 76 miljoen euro, terwijl ze het jaar daarvoor nog een positief resultaat van 214 miljoen euro boekte. Een aanzienlijk verschil. Door het forse verlies is ook de solvabiliteit van VGZ gezakt naar 149 procent.

De voornaamste oorzaak voor het hoge verlies is dat er 335 miljoen euro uit de reserves is gehaald om de premiestijging voor 2017 te drukken. Daarnaast daalde het aantal verzekerden met ruim 80.000 naar ongeveer 4,1 miljoen in totaal.

CZ

Ook verzekeraar CZ sloot 2016 af in de rode cijfers. Er werd een nettoverlies gemaakt van 15 miljoen euro ten opzichte van 12 miljoen euro winst in 2015. Zowel op de basis- als de aanvullende verzekering wordt verlies gemaakt.

De hoofdoorzaak voor het verlies is te wijten aan het streven van CZ om de premiestijging van 2017 zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Een groot deel van de financiële reserves werd teruggegeven aan de verzekerden, hoewel dat niet genoeg bleek om de premie te laten dalen. Sterker nog, de premie steeg juist.

In tegenstelling tot Achmea is de solvabiliteit van CZ juist gestegen naar 173 procent.

Menzis

Ten slotte heeft ook Menzis, de kleinste van de grote vier, een negatief resultaat geboekt: 47 miljoen euro verlies in 2016. Net als bij de andere zorgverzekeraars ligt de kernoorzaak bij de inzet van reserves: 76 euro per verzekerde. Desalniettemin zegt Menzis zelf tevreden te zijn met het afgelopen boekjaar, mede door een toename van het aantal verzekerden, een omzetstijging en het afsluiten van verschillende meerjarenovereenkomsten.

Premie 2018 sterk omhoog?

Het is aannemelijk dat de premie in 2018 nog veel meer omhoog gaat dan in 2017 al gebeurde. Dit heeft alles te maken met de slinkende reserves bij de verzekeringsmaatschappijen. Er is simpelweg minder geld achter de hand om de premiestijging in toom te houden. Verzekeraar Achmea heeft al gewaarschuwd voor een flink hogere zorgpremie in de toekomst.


Dit artikel verscheen eerder op de website van Zorgwijzer.nl