Senioren waken juist in de zomer over de buurt

Senioren spelen een grote rol in het veilig houden van de eigen wijk. Negen van de tien senioren houden bewust een oogje in het zeil. Zeker nu in de zomerperiode omdat zij dan vaker thuis zijn.

Senioren trekken er veelal buiten de schoolvakanties op uit. Dit blijkt uit het  jaarlijkse veiligheidsonderzoek van ouderenorganisatie KBO-PCOB.

Bijna de helft van de senioren heeft wel eens melding gedaan bij de politie. Inbraak wordt het meest gemeld. Juist in de zomerperiode is de kans op inbraak groter en dragen senioren extra bij aan bescherming van wijken door hun aanwezigheid. Nederlandse senioren zijn waakzaam in hun eigen woonomgeving en dragen graag bij aan de veiligheid van hun eigen wijk. 45 procent speelt een rol in het veilig houden van de wijk. In de zomerperiode zijn zij vaak niet met vakantie waardoor zij extra waakzaam kunnen zijn.

Uit het onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat een kwart van de senioren NL-alert geïnstalleerd heeft op zijn of haar mobiele telefoon, drie op de tien gebruiken Burgernet en twee op de tien zijn aangesloten op een Buurt WhatsApp-groep. Alhoewel 15 procent van de senioren zich in eigen huis of omgeving wel eens echt onveilig heeft gevoeld, geven senioren voor de veiligheid van de eigen buurt een rapportcijfer van 8,1.

Om in te spelen op veiligheid in en om het huis en de wijk, gaan vrijwillige veiligheidsadviseurs van de ouderenorganisatie langs bij senioren. De adviseurs bekijken hoe veilig of onveilig de woning is en wijzen vervolgens op te nemen maatregelen met betrekking tot inbraak-, brand-, en valpreventie. Ook geven ze advies over samen veilig in de wijk, ook in de vakantieperiodes.


Dit artikel verscheen eerder op nationalezorggids.nl