‘Asbest’ de (onnodige)paniek rond de vondst daarvan

De vondst van asbest geeft vaak onnodig veel paniek

De vondst van asbest leidt vaak tot grootschalige schoonmaakacties, uitgebreide saneringen en emotionele reacties van omwonende terwijl de risico’s voor mensen vaak minimaal zijn.

In een pamflet ondertekend door onder meer de burgemeester van Alkmaar, twee topmannen van woningcorporaties Mitros en Talis en hoogleraar Besturen en Veiligheid Ira Helsloot voeren zijn een pleidoor voor minder asbesthysterie.
De ondertekenaars vinden dat de verhouding tussen de kosten en baten van grootschalige asbestsanering scheef is en stellen dat goed geïnformeerde burgers zelf soms beter zicht hebben op de risico’s dan de verantwoordelijke bestuurders.

Asbest in gebouwen

De kosten en baten staan niet meer in verhouding vinden de ondertekenaars. Het inademen van de asbestvezels kan longkanker en asbestose veroorzaken. “Maar het meeste asbest is in gebouwen verwerkt op plaatsen die niet in verbinding staan met de lucht”, aldus Helsloot. “Zelfs als er wat materiaal loskomt en je zou het inademen, bijvoorbeeld na een brand ergens in de buurt, is het risico relatief klein.” De hoogleraar vergelijkt het met passief meeroken in een kroeg. “Het wordt pas gevaarlijk voor je gezondheid als je het dag in dag uit doet.”

​Asbestdaken en regelgeving

Vanaf 2024 zijn alle asbestdaken verboden in Nederland. Particulieren, bedrijven of overheidsinstellingen kunnen dan een dwangsom opleggen om de verwijdering af te dwingen. “Complete waanzin”, noemt Helsloot dat. Het verplicht verwijderen is volgens hem “schijnveiligheid“.

Hij zou huurders niet zelf laten bepalen of ze geld voor asbestsanering liever willen besteden aan andere zaken zoals een nieuwe keuken. ‘Dan vrees ik dat mensen kiezen voor de korte termijn.’

Risico’s van asbest

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu blijft echter achter het besluit staan. “Het is evident dat asbestdeeltjes schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid als je ermee in aanraking komt. De asbestregels zijn bedoeld om de risico’s voor blootstelling te verminderen.”
Sinds 1994 mag er geen asbest meer gebruikt worden. Als het verbod ingaat in 2024 zijn de jongste asbestdaken dertig jaar oud. “Dan kunnen asbestdeeltjes vrijkomen door de invloed van weer en wind”, aldus Dijksma.

Bron:
​Dit artikel over het pamflet “Laten we eindelijk normaal doen over asbest” verscheen eerder ook op www.volkskrant.nl en nu.nl.