Nep-korting bij collectieve zorgpolis op de helling

De korting die mensen krijgen op een collectieve zorgpolis, blijkt een sigaar uit eigen doos. Het geboden prijsvoordeel is nep, aldus zorgminister Bruins. Hij maakt een einde aan deze praktijken. Bruins wil dat de ‘voordelige’ collectieve basisverzekering niet louter wordt ingezet om klanten te lokken. Daarom halveert hij vanaf 2020 de maximale korting naar 5 procent. ,,Dat is mijn stok achter de deur.”

Nu nog mogen zorgverzekeraars hun klanten maximaal 10 procent korting geven als die een collectieve basisverzekering nemen. Twee derde van de Nederlanders maakt ook gretig gebruik van dat geboden prijsvoordeel.
Maar in de praktijk blijkt de verstrekte korting helemaal niet gebaseerd op slimme inkoop voor een groep verzekerden. Zorgverzekeraars verhogen gewoon de oorspronkelijke premie en bieden dan een ‘gunstige’ nep-korting.
Snijden in de korting hoeft niet te leiden tot hogere zorgpremies, stelt de bewindsman. Het nu geboden prijsvoordeel is nep. Daarnaast moeten verzekeraars volgens een woordvoerder van Bruins straks wél werk maken van inkoopvoordelen. Die kunnen ze dan alsnog doorberekenen aan hun verzekerden.

‘Kloonpolissen’
De 24 zorgverzekeraars in ons land werken momenteel met 55 varianten op de basisverzekering zonder korting, opnieuw verpakt in minstens 51.000 collectieve polissen met korting. En die zijn volgens de minister heel vaak identiek aan elkaar.
,,Dat is volstrekt onoverzichtelijk”, zegt Bruins, die vindt dat het mes moet in het enorme aantal ‘kloonpolissen’. Waakhond de Nederlandse Zorgautoriteit gaat verzekeraars verplichten op welke variant een collectieve polis is gebaseerd. ,,Zodat verzekerden alternatieven kunnen vergelijken.”

Steun
Bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar van Menzis, een grote zorgverzekeraar, vindt het plan van minister Bruins een goed idee. ,,Dit stimuleert de solidariteit. Wij verdelen nu de totale premie over de verzekerden en dus betalen mensen met een gewone polis vaak de korting van de collectief verzekerden.”
Wenselaar constateert dat 10 procent korting bieden uit inkoopvoordelen in de praktijk ‘onrealistisch’ is. ,,Dat halen we niet en zo werken wij ook niet. Iedereen krijgt gelijke voorwaarden bij de inkoop. Dus is 5 procent korting prima.”
Zijn verwachting is dat het aantal verzekerden dat kiest voor een collectieve zorgverzekering door de plannen verder zal dalen. De afgelopen jaren liep dat percentage al terug van 70,5 procent in 2014 tot 66,6 procent nu.


Dit artikel verscheen eerder op ad.nl