Nederlander is blij met buren

Veel Nederlanders zijn blij met hun buren. 85 procent vindt het contact met wijkbewoners prima. Slechts twee procent zegt helemaal geen contact te hebben met omwonenden.

Dat blijkt uit onderzoek van het ADwaaraan ruim 90.000 mensen meededen.

De meeste Nederlanders helpen hun buurman graag vooruit: 82 procent van de ondervraagden neemt een pakje aan en driekwart helpt als dat nodig is. Een derde doet mee aan buurtactiviteiten of nodigt buren uit voor verjaardagen.

Veiligheid

Van alle ondervraagden zegt 92 procent zich verder veilig te voelen in zijn buurt. “De cijfers voor veiligheid zijn opvallend hoog en ook de waardering van het contact met de buren is hoger dan had verwacht”, reageert Maarten van Ham, hoogleraar Stedelijke Vernieuwing aan de TU Delft. “Ik kan niet anders dan concluderen dat het eigenlijk ongelofelijk goed gaat.”

Ergernissen zijn er ook; met name over het slechte onderhoud van openbaar groen in de wijk, te hard rijdende auto’s, hondenpoep en geluidsoverlast.

Dit artikel over het onderzoek van het AD verscheen eerder op nu.nl

​Bron: http://www.nu.nl/lifestyle/4333320/nederlander-blij-met-buren.html