Eigen risico op basiszorgverzekering blijft tot 2022 gelijk

Het wettelijk verplicht eigen risico wordt de komende drie jaar lang vastgezet op het huidige niveau. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Bruno Bruins van Medische Zorg. Tot 2022 blijft het eigen risico bevroren op 385 euro. In acht stappen liep het bedrag op van 150 euro in 2008 tot 385 euro sinds 2016.

Eigen risico op basiszorgverzekering blijft tot 2022 gelijk

Het bevriezen van het eigen risico was een afspraak uit het regeerakkoord. Zonder de vandaag aangenomen wet zou het eigen risico zijn meegegroeid met de stijging van de zorgkosten. De maatregel van minister Bruins moet stapeling van zorgkosten voorkomen en zo de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden.

Maatregelen

Behalve het vastzetten van het eigen risico wordt ook de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg gehalveerd tot 4 procent. Als laatste maatregel om stapeling te voorkomen wordt er een vast abonnementstarief van maximaal 19 euro ingesteld voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Dit artikel verscheen eerder op amweb.nl