Bevriezen verplicht eigen risico gaat oppositie niet ver genoeg

Minister Bruins van Medische Zorg bevriest tot en met 2021 het verplichte eigen risico in de zorgverzekering. Dat gaat de oppositie, die pleit voor een verlaging, niet ver genoeg. Dit meldt de Tweede Kamer.

Het eigen risico in de zorgverzekering blijft tot en met 2021 385 euro, zo hebben coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord afgesproken. In de Zorgverzekeringswet staat echter dat het eigen risico meestijgt met de zorgkosten. Daarom past minister Bruins nu de wet aan. Het bevriezen van het eigen risico geeft duidelijkheid voor de komende jaren, zegt Dijkstra (D66). Zij betoogt dat het eigen risico mensen bewust maakt van zorgkosten. Het is bovendien belangrijk voor het draagvlak en voor de solidariteit tussen gezond en ziek, benadrukt De Vries (VVD).

Oppositie wil verlaging of afschaffing
Zowel Hijink (SP) als Van der Staaij (SGP) stelt een verlaging van het eigen risico naar 285 euro voor. De SP’er financiert dit door de dividendbelasting te handhaven, de SGP’er met een lagere kinderopvangtoeslag. We hebben economisch gezien de wind mee, stelt Ploumen (PvdA) vast. Het begrotingsoverschot biedt volgens haar de ruimte om de drempel voor zorg die het eigen risico is, weg te nemen of te verlagen.

Onderzoeken van nivel en cpb
Kosten zouden nooit een reden mogen zijn om van zorg af te zien, zegt Ellemeet (GroenLinks). Zij vraagt de minister daarom onderzoek te doen naar de volgens haar groeiende groep zorgmijders. We moeten weten welke groepen, zoals arme mensen of mensen met een andere afkomst, door het eigen risico worden getroffen, zo sluit Azarkan (DENK) zich daarbij aan.

Minister Bruins wijst op lopende onderzoeken van het NIVEL en het Centraal Planbureau (CPB). De uitkomsten daarvan zijn binnen enkele maanden beschikbaar. Op basis daarvan wil de minister beslissen of extra maatregelen dan wel vervolgonderzoeken nodig zijn.

De Kamer stemt op 19 juni over het wetsvoorstel en de ingediende motie.


Dit artikel verscheen eerder op nationalezorggids.nl