Aantal alleenwonende oudere vrouwen groeit

nu.nl | 16 juni 2016 De komende jaren gaat het aantal eenpersoonshuishoudens flink groeien. Vooral 65-plussers, en dan met name vrouwen, vormen een groeiende groep alleenwonenden.

In toekomst vooral meer alleenwonende oudere vrouwen

H​et aantal huishoudens groeit volgens de meest recente huishoudensprognose van 7,7 miljoen in 2015 naar 8 miljoen in 2020. Er komen vooral alleenwonende 65-plussers bij. Deze groep blijft naar verwachting de komende decennia groeien, vooral de vrouwen. Dat meldt CBS.

Het model van de CBS-huishoudensprognose simuleert de toekomstige ontwikkeling van de bevolking naar burgerlijke staat en huishoudenspositie. De prognose beoogt de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen te beschrijven, maar de onzekerheden in de prognosecijfers zijn groot. Zo kunnen er onvoorziene veranderingen komen in het gedrag op het vlak van bijvoorbeeld samenwonen en scheiden. Ook de onzekerheid in de demografische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van immigratie, werkt door in de huishoudenssamenstelling.

Toename van alleenwonende ouderen in de komende jaren

In 2015 waren er 7,7 miljoen huishoudens in Nederland. In 2020 zijn dat er naar schatting 8 miljoen. De groei komt vooral door alleenwonende 65-plussers. Voor de lange termijn verwacht het CBS dat het aantal huishoudens met 0,9 miljoen toeneemt tot het jaar 2050. Van die groep zal naar verwachting 3,7 miljoen alleen wonen, 0,8 miljoen meer dan nu.

De groei is volgens het CBS een gevolg van de vergrijzing. Daarnaast blijven ouderen steeds langer zelfstandig wonen, bijvoorbeeld na een scheiding of het overlijden van hun partner.

Man-vrouw-verdeling

Vrouwen blijven naar verwachting een meerderheid vormen onder alleenwonende 65-plussers, omdat van (echt)paren de man vaak als eerste overlijdt. De man-vrouw-verdeling in deze groep alleenwonenden was in 2015 ongeveer 30-70 procent. Dit zal in 2050 met een verdeling van ongeveer 35-65 procent iets minder scheef worden. Dat komt onder andere doordat het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen kleiner wordt en het aantal gescheiden ouderen toeneemt.

​Bewoners van instellingen en verpleeghuizen

Het percentage instellingbewoners onder 75-plussers zal nog verder dalen: van 9 procent in 2015 naar 6 procent in 2050. Door de vergrijzing stijgt het absolute aantal wel. In 2015 bewoonden 112 duizend 75-plussers een instelling en dit stijgt naar schatting tot 173 duizend in 2050.

Dit artikel over de groei van het aantal alleenwonende oudere vrouwen verscheen eerder op nu.nl en op de website van het CBS.
Bron: CBS / ANP