Woonstad Rotterdam investeert fors in Rotterdam als aantrekkelijke woonstad

Op 15 juli 2017 publiceerde woningcorporatie Woonstad Rotterdam het jaarverslag over 2016. Het biedt partners, stakeholders, klanten en medewerkers een helder overzicht van de maatschappelijke en financiële prestaties. Zo nam de corporatie maatregelen om wonen betaalbaar en toekomstbestendig te maken. In 2016 leverde zij ongeveer 700 nieuwe woningen op, werd er meer dan 110 miljoen euro in het onderhoud van woningen geïnvesteerd en intensiveerde zij duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast verruimde Woonstad Rotterdam haar digitale dienstverlening.

Betaalbaar wonen mogelijk maken

Betaalbaar wonen is voor nieuwe en huidige bewoners van cruciaal belang. Sinds 1 januari 2016 vraagt Woonstad Rotterdam daarom een lagere huur aan nieuwe huurders van 16.500 woningen, ongeveer een derde van het totale bezit. De verlaging voor nieuwe huurders is gemiddeld 70 euro per maand. Daarnaast heeft Woonstad Rotterdam aan 400 gezinnen met lage inkomens een grote woning met een passende huur verhuurd. De jaarlijkse huurverhoging viel in 2016 aanzienlijk lager uit dan in voorgaande jaren. De huren stegen gemiddeld met 1,02%, tegen ruim 2% in het jaar daarvoor.

Investeren in Rotterdam

Evenals in voorgaande jaren investeerde Woonstad Rotterdam in 2016 fors in nieuwe woningen: er werden circa 700 nieuwe huur- en koopappartementen opgeleverd en een start gemaakt met de bouw van meer dan 750 nieuwe woningen. Ook investeerde Woonstad Rotterdam 112 miljoen euro in het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit van woningen, 25% meer dan in 2015. Esthetische kwaliteit speelt daarbij een rol. Dit werd ook in het buitenland opgemerkt. pagina 2 van 2 In 2016 werd de prestigieuze World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize toegekend aan de renovatie en restauratie van het Justus van Effencomplex in Spangen. De prijs werd in december uitgereikt in New York.

Duurzaamheidsmaatregelen intensiveren

Woonstad Rotterdam heeft in 2016 flink ingezet op duurzaamheid. Zo heeft ze een CO2-reductie van 4% bereikt, terwijl de doelstelling vanuit het Energieakkoord 3% was. De corporatie had in 2016 wederom de laagste gemiddelde energie-index van alle woningcorporaties met meer dan 25.000 woningen. Dat is bereikt door het plaatsen van zonnepanelen, het grootschalig invoeren van LED-verlichting, duurzame renovaties en het aansluiten van naoorlogse hoogbouwflats op het Rotterdamse warmtenet. Een win-winsituatie voor bewoners, omdat zij geen hogere huur voor de energetische maatregelen hoeven te betalen en meer wooncomfort ervaren.

Rotterdam Zuid vooruit helpen

In het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) heeft Woonstad Rotterdam bijgedragen aan een beter perspectief voor Zuid. Met nieuwbouw, transformatie en renovatie, maar ook met leer/werkplekken. De financiering van de eerste fase van de verbetering van particuliere woningen werd mogelijk, door de bestaande kortingsregeling op de verhuurdersheffing te verbreden en de looptijd ervan te verlengen. Hierdoor kunnen tot 2022 enkele honderden particuliere woningen worden aangepakt door de partners op Zuid.

Verruimen digitale dienstverlening

Met de vernieuwde online persoonlijke pagina ‘MijnWoonstad’ en de daaraan gekoppelde app, heeft Woonstad Rotterdam de mogelijkheden van selfservice voor bewoners flink verruimd. Het verbeteren van de dienstverlening heeft ook in de komende jaren veel aandacht. Naar verwachting wordt een steeds groter deel van de klantcontacten digitaal afgehandeld.


Lees hier het originele persbericht