Wij staan voor onze huurders

Bewoners langer en met meer plezier in hun eigen woning laten wonen. Dat is hét doel van UWOON Harderwijk. In gesprek met Rob de Jong en Gert Schinkel blijkt dat het twee jaar geleden ingezette beleid zoete vruchten afwerpt. “Het gaat allemaal zeer positief”, meldt het duo eensgezind.

Bij UWOON werken bijna honderd mensen samen aan betaalbare en plezierige huisvesting voor ruim 8.600 huishoudens in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk en Oldebroek. De corporatie werkt nauw samen met huurdersorganisaties, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere corporaties en (maatschappelijke) organisaties in de regio Noord-Veluwe.

De middelgrote woningcorporatie is er in de eerste plaats voor mensen met een lager inkomen. “Daarnaast ondersteunen we ook mensen met lage middeninkomens zolang
dit binnen onze mogelijkheden past, omdat zij ook moeilijkheden ondervinden op de woningmarkt. Twee jaar geleden zijn we gestart met het beleid Toegankelijkheid en dat betekent dat we mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten, met daarbij eventueel kleine aanpassingen binnen en buiten de woning. Een beugel in wc of douche, een oprijplaat bij de voordeur voor de rollator, noem allemaal maar op.

We kunnen vertellen dat dit beleid echt heel positief wordt ontvangen, zowel door de bewoners als door de direct betrokkenen van UWOON zelf. ”Mensen worden ouder en de behoefte aan ‘iets eigens’ blijft groeien. Wij stellen daarom budget beschikbaar en wij passen alles aan. UWOON zet daarin kleine stappen, met heel grote, positieve gevolgen. Wat dat betreft staan we voor onze huurders. En gesprekken met onze bewoners schuwen we ook niet; we houden de contacten warm!”


Dit artikel verscheen eerder in het Harderwijk Magazine