Wanneer heb je recht op huurtoeslag?

Aan de huurtoeslag hangt in 2020 voor het eerst geen ‘harde’ inkomensgrens meer. Wat betekent dat en hoe weet je of je recht hebt op de toeslag?

Je kunt huurtoeslag aanvragen als je rekenhuur (de kale huur plus een deel van de servicekosten) volgend jaar niet hoger is dan 737,14 euro per maand. Daarnaast telt je inkomen, leeftijd, vermogen, de samenstelling van je huishouden en de huurprijs mee bij het berekenen van je huurtoeslag.

Dit jaar komen alleenwonenden in aanmerking voor een huurtoeslag als zij maximaal 22.700 euro per jaar verdienen. Voor samenwonenden ligt die grens op een gezamenlijk inkomen van 30.825 euro. Daar komt binnenkort verandering in. ,,Vanaf 2020 is er geen harde inkomensgrens meer’’, zegt woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond, die huurders en woningzoekenden bijstaat.

En dat is een verbetering, vindt Trip. ,,Wie dit jaar nog 1 euro meer verdiende dan deze harde grens, verliest in één klap het recht op huurtoeslag.’’ Dat zorgt voor grote problemen bij enkele huurders. Als huurders bijvoorbeeld door overwerken of een bonus net teveel verdienen, moeten ze de gehele toeslag van dat jaar terugbetalen. Vanaf 2020 wordt een geleidelijke inkomensgrens ingevoerd. Bij een stijgend inkomen, gaat het recht op huurtoeslag niet in een keer verloren, maar loopt deze langzaam terug tot nul. Huurders die komend jaar te veel ontvangen, moeten het verschil nog steeds terugbetalen, maar niet meer de gehele toeslagsom.

1,4 miljoen

De afgelopen jaren maakten ongeveer 1,4 miljoen huishoudens gebruik van huurtoeslag. Omdat de inkomensgrens met deze nieuwe regel omhoog gaat, kunnen komend jaar nog eens 115.000 huishoudens extra gebruikmaken van huurtoeslag.

Omdat de harde inkomensgrens binnenkort verdwijnt, wordt het berekenen van de huurtoeslag wel complexer, zegt Trip. ,,Wij adviseren daarom om de proefberekening in te vullen op de website van de Belastingdienst.’’ In november bleek nog dat maar liefst drie op de tien huishoudens in 2016 te veel huurtoeslag ontvingen, wat ze later moesten terugbetalen. Het blijkt voor mensen lastig om te achterhalen op hoeveel huurtoeslag ze recht hebben.

De harde vermogensgrens blijft komend jaar wel gehandhaafd. Alleenstaanden mogen op 1 januari 2020 maximaal 30.864 euro eigen vermogen hebben. Samen met de toeslagenpartner is dat bedrag 61.692 euro aan vermogen. Op de website van de Belastingdienst staan ook alle uitzonderingen en overige regels. Hier kan ook de toeslag aangevraagd worden.

Het is alleen mogelijk om huurtoeslag aan te vragen voor een zelfstandige woning. Dat betekent dat deze moet beschikken over een eigen toegangsdeur die zowel van binnen als van buiten op slot kan. Een eigen woon(slaap)-kamer, keuken (met aanrecht, aan-afvoerpunt voor water en aansluiting voor een kookpunt) en toilet met waterspoeling. De toeslagen worden iedere maand op de 20ste dag uitbetaald. Uitzonderingen zijn juni (22-06) en september (21-09).