Nieuwe Nibud-normen bieden perspectief voor gegijzelde huurders

Wel een fikse huur kunnen betalen, maar toch niet in aanmerking komen voor een hypotheek. Aan deze situatie komt volgens De Hypotheekshop mogelijk een eind nu budgetvoorlichtingsinstituut Nibud heeft uitgerekend wat de extra bijkomende maandelijkse kosten zijn als een huurder gaat kopen. De hypotheekwinkel roept geldverstrekkers en het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) gebruik te gaan maken van deze explainsituatie.

Vooralsnog komt het volgens De Hypotheekshop regelmatig dat een huurder wel al jaren bestendig een hoge huur betaalt, maar volgens de bank toch niet de lagere maandlasten kan betalen voor een (soort)gelijke woning. De betalingshistorie van de huur telt niet mee, net als het gegeven dat door de (deels) verplichte aflossing er vermogen wordt opgebouwd in een koopwoning.

Goed onderbouwd vergelijk

Doordat het Nibud in haar nieuwe normen voor 2018 heeft becijferd wat de jaarlijkse ‘onderhoudskosten’ voor een eigen woning zijn kan er volgens De Hypotheekshop wel een goed onderbouwd vergelijk worden gemaakt tussen wat de aspirant-koper maandelijks als huurder betaalde en welke maandlasten hij voor een koopwoning zou kunnen dragen.

Bijkomende kosten

Het Nibud heeft becijferd dat de bijkomende kosten van een koopwoning ongeveer 1,4% van de woningwaarde per jaar bedragen. Het Nibud houdt hierbij rekening met de kosten voor onderhoud, de onroerendezaakbelasting, de premie voor de opstalverzekering en de eigenaarslasten van het waterschap. Door deze kosten -omgerekend op maandbasis- af te trekken van de huur die de aspirant-koper betaalde, komt langs deze alternatieve weg de maximale maandelijkse hypotheeklast in beeld.

Positie starters

Wat de De Hypotheekshop betreft gaan geldverstrekkers en WEW, verstrekker van de Nationale Hypotheek Garantie, met de nieuwe onderhoudsgraadmeter van het Nibud aan de slag. “Hoewel in de politiek inmiddels het besef is doorgedrongen dat starters op de woningmarkt in een lastige positie verkeren, zijn er vooralsnog geen maatregelen genomen om die positie te verbeteren”, aldus de hypotheekwinkel, onderdeel van CMIS.

Nieuwe mogelijkheden

“Sterker nog, in 2018 gaan veel starters er in leencapaciteit ongeveer 4.000 tot 6.000 euro op achteruit. De verhoging van de NHG-kostengrens naar € 265.000 biedt niet iedereen een beter perspectief. Het is daarom positief dat er nu een duidelijke, werkbare norm ligt die voor een deel van de starters nieuwe mogelijkheden betekent. We roepen geldverstrekkers en NHG daarom op om deze explainsituatie op te nemen in hun acceptatiebeleid.”


Dit bericht verscheen eerder op Amweb.nl