Minister legt oproep huurstop naast zich neer, huurders kunnen wel tijdelijke huurverlaging aanvragen

Er gaat geen streep door de geplande verhoging van de huren per 1 juli. Minister Kajsa Ollongren legt de motie van de Eerste Kamer die vanwege de coronacrisis opriep tot een tijdelijke huurstop voor sociale huurwoningen en in de vrije sector naast zich neer. 

Huurders die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, kunnen hun woningcorporatie wel vragen om een tijdelijke huurverlaging. Minister Ollongren heeft corporaties per brief laten weten dat zij aan deze ‘maatwerkoplossingen’ kunnen meewerken om betalingsproblemen ‘gericht te voorkomen’.

Volgens Ollongren kunnen verhuurders de huur nu wel verlagen, maar mogen zij op basis van de huidige wet dat bedrag niet meer verhogen naar het oorspronkelijke niveau. Daarvoor wil zij met spoed de wet aanpassen, maar de woningcorporaties hoeven daar niet op te wachten.

,,Ik vind het daarbij belangrijk om verhuurders zo snel mogelijk zekerheid te geven over deze wettelijke mogelijkheid, zodat zij niet als gevolg van hun coulance geconfronteerd worden met een onbedoelde permanente huurverlaging”, schrijft Ollongren aan de Tweede Kamer. Verhuurders en woningcorporaties beslissen zelf of zij instemmen met het verzoek tot huurverlaging.

‘Onelegante’ brief

Een afschrift van haar brief ging ook naar de Eerste Kamer. SP-senator Tiny Kox, die de motie in april indiende, is teleurgesteld door de ‘onelegante’ brief. ,,De Eerste Kamer neemt niet vaak moties aan. Als dat wel gebeurt, hechten wij er aan dat de minister die uitvoert of uitlegt waarom dat niet kan. In deze brief lees ik veel gespin maar weinig wol.”

Ollongren stelt in haar brief dat een generieke huurbevriezing ‘de mogelijkheden voor verhuurders om maatwerkoplossingen te bieden vermindert’. Dat wordt niet toegelicht . Ook stelt de minister dat zo’n huurstop ‘op de lange termijn een structureel effect heeft op het investeringsvermogen van verhuurders’.

Consequenties

Kox vindt dat Ollongren ‘een scheve schaats rijdt’ en verwacht dat de D66-bewindsvrouw in de senaat ‘komt uitleggen’ waarom zij de motie niet uitvoert. ,,Ze moet zich realiseren dat dit consequenties kan hebben.”

Eerder deed Ollongren al een moreel appel op de woningcorporaties en andere verhuurders om coulant om te gaan met huurverhogingen en oplossingen te zoeken voor mensen die de huur niet kunnen opbrengen.  Ook benadrukte zij in haar Kamerbrief dat de gemiddelde huurverhogingen in de afgelopen jaren ‘gematigd zijn geweest’.

‘Steun in de rug’

Volgens Ollongren kan de tijdelijke huurkorting door verhuurders ‘een steun in de rug zijn voor huurders die in deze periode moeite hebben om de huur op te brengen’, schrijft ze aan de Tweede Kamer. Als de verhuurder akkoord gaat met een tijdelijke verlaging van de huur, moet de huurder dat wel doorgeven aan de Belastingdienst omdat de huurtoeslag dan naar beneden kan worden bijgesteld.

In de vrije sector kunnen verhuurders ook hun huurders tijdelijk tegemoet komen door de huur wel te verhogen, meldt Ollongren aan de Kamer, maar die verhoging tijdelijk nog niet door te berekenen aan de huurders.