Lokale energiecoöperatie voor huurders

Huurdersorganisaties rondom Waalwijk zijn nauw betrokken bij de oprichting van een energiecoöperatie. Huurders kunnen tegen gunstige voorwaarden zonnepanelen aanschaffen en profiteren van de opbrengst. De verhuurder stelt daken beschikbaar waar die zonnepanelen op worden geplaatst. Voor mensen met een smalle beurs is een fonds opgericht waardoor zij ook mee kunnen doen. 

De samenwerkende huurdersorganisaties van Casade (SHC)  hebben onlangs hun handtekening gezet voor het oprichten van ‘Groen is goed (te) doen’. In die energiecoöperatie werken verschillende partijen samen om lokale energieopwekking door zonnepanelen mogelijk te maken. Huurders van Casade kunnen meedoen door tegen gunstige voorwaarden zonnepanelen aan te schaffen en profiteren mee van de opbrengst.

Twee keer winst

De lokale huurdersbelangenverenigingen zijn enthousiast en hebben druk gefolderd, geflyerd, brieven gestuurd en bijeenkomsten georganiseerd om andere huurders ook mee te krijgen. Het project levert immers twee keer winst op: een financieel voordeel en een bijdrage aan een beter milieu. Casade zelf zorgt daarnaast ook voor zonnepanelen op daken van appartementencomplexen. Vooruitlopend op de opbrengst daarvan is voor de huurders van die appartementen al per 1 januari de bijdrage voor gemeenschappelijke elektra in de servicekosten afgeschaft.

Hoe werkt het?

De panelen van de energiecoöperatie worden gelegd op daken die gedurende 15 jaar gratis door Casade ter beschikking worden gesteld. Casade levert een bijdrage in de opstartkosten om de aanschaf van zonnepanelen door huurders zo gunstig mogelijk te maken. Een huurder die mee wil doen betaalt de helft van de werkelijke prijs van een zonnepaneel. Dat zal naar verwachting  €160,- per paneel zijn. De andere helft van de prijs wordt uiteindelijk betaald vanuit de opbrengst van de panelen. Wat er daarna nog overblijft aan opbrengst wordt verdeeld onder de deelnemers. Die zijn immers samen eigenaar van de panelen. De €160,- voor een zonnepaneel, verdient een huurder in 6 jaar tijd terug doordat hij via de energierekening €25,- per jaar korting op de energiebelasting krijgt. De huurder moet dan wel bij een energieleverancier zitten die daar aan meewerkt. Maar die groep groeit. Omdat het belastingvoordeel 15 jaar gegarandeerd is, verdient de huurder daarna nog 9 jaar in elk geval die €25,- per jaar plus wat er nog aan meeropbrengst verdeeld wordt onder de deelnemers.

Fonds

De huurdersorganisaties  zijn er trots op dat op hun aandringen een fonds is opgericht voor de huurders die niet die €160 op de plank hebben liggen. Op die manier is het voor hen ook mogelijk om mee te doen. De €25,- belastingvoordeel wordt ingezet om een gespreide betaling mogelijk te maken.  Met een kleine verhoging van de maandelijkse servicekosten heeft de huurder dan na zes jaar de aanschaf van een paneel terugbetaald. En ook dan geldt dat deze huurders daarna nog 9 jaar kunnen profiteren van de opbrengst.


Dit bericht verscheen eerder op woonbond.nl