Huurgeschillen vaker via bemiddeling afgehandeld 

De huurcommissie heeft in 2017 weer minder geschillen behandeld dan het jaar ervoor. Zaken werden vaker afgedaan via bemiddeling in plaats van een zittingsprocedure, blijkt uit het jaarverslag van de organisatie. 

De huurcommissie, die vorig jaar overigens precies een eeuw bestond, kreeg in totaal ruim 7.500 verzoeken om in een geschil te bemiddelen. Dat was 18 procent minder dan in 2016.

Van deze zaken werden er bijna 1.300 afgehandeld door middel van bemiddeling. Het bemiddelingstraject bij de huurcommissie is relatief nieuw en de organisatie zegt dat uit onderzoek blijkt dat zowel huurders als verhuurders er enthousiast over zijn.

In 60 procent van alle zaken was het uiteindelijk de huurder die gelijk kreeg. Een uitzondering vormen geschillen over inkomensafhankelijke huurprijzen: die worden bijna altijd door de verhuurder gewonnen.

De meeste geschillen hadden te maken met de afrekening voor de stookkosten of met huurverlaging in verband met gebreken. De huurcommissie behandelde in totaal ruim 4.400 zaken die op een van deze zaken betrekking hadden.

Bij achterstallig onderhoud kan het voor huurders zeer lonend zijn om tijdelijke huurverlaging af te dwingen, schrijft de commissie in zijn jaarverslag. In zaken waarover in 2017 uitspraak is gedaan, werd de huur gemiddeld met 285 euro per maand verlaagd.


Dit artikel verscheen eerder op www.nu.nl