Huurders iets tevredener over dienstverlening corporaties

Huurders van corporatiewoningen zijn positiever geworden over de dienstverlening van hun woningcorporatie.

Huurders die hun woning verlaten, geven hun corporatie het rapportcijfer 7,4, blijkt donderdag uit een enquête van koepelorganisatie Aedes. Een jaar eerder gaven zij nog gemiddeld een 7,2.

Huurders die op verzoek een reparatie hebben laten uitvoeren zijn met 7,5 ook positiever geworden. Vorig jaar gaven zij nog een 7,4. Nieuwe huurders zijn met een cijfer van 7,5 nog even tevreden als in het jaar ervoor.

Aedes ondervroeg voor het onderzoek 250.000 huurders bij 303 corporaties. Deze corporaties zijn goed voor 98 procent van de corporatiewoningen.

Energiezuiniger

Verder blijkt uit gegevens van Aedes dat huurwoningen vorig jaar energiezuiniger zijn geworden. Corporaties zijn volgens de organisatie “op weg” om in 2021 een gemiddeld energielabel B te halen. Dit komt neer op een energie-index van 1,4. In 2016 daalde de index van 1,86 naar 1,73.

De gemiddelde onderhouds-, verbeterings- en renovatiekosten per woning zijn vorig jaar gestegen. Het ging om een toename van bijna 6 procent naar zo’n 2.100 euro.

“Dat komt door meer uitgevoerde werkzaamheden en hogere prijzen. Het grootste gedeelte van dit bedrag bestaat uit kosten voor planmatig onderhoud”, stelt de organisatie. Ook woningverbetering, reparaties en onderhoud na verhuizingen vallen onder deze kosten.

Huurprijs

Verder meldt Aedes opnieuw dat corporaties de gemiddelde huurprijs in 2016 met 1,1 procent verhoogd hebben. De stijging was beperkter dan maximaal was toegestaan.

Daarnaast is het aanbod aan betaalbare huurwoningen met 1,3 procent gegroeid. Het gaat om woningen met een huur tot 628,76 euro, de zogenoemde aftoppingsgrens. Er kwamen vorig jaar 22.500 huizen in deze categorie bij.

Sinds 2016 moet minimaal 95 procent van de nieuwe verhuringen aan huishoudens met recht op huurtoeslag een woning zijn met een huur tot deze aftoppingsgrens.

Tegelijkertijd is de voorraad huurwoningen tot de liberalisatiegrens (een huur van 719,68 euro) juist met 1,3 procent afgenomen. Dit komt vooral doordat de huren zijn gestegen. De rest is te verklaren door onder meer de verkoop en sloop van woningen.


Dit bericht verscheen eerder op Nu.nl