Het Leger heeft 10.000 woonplekken nodig

De opvang is overvol. Het Leger roept de overheid met een campagne op om met spoed in te grijpen. 

Het Leger des Heils vraagt met de campagne ‘Thuisblijven, hoe dan?!’ om aandacht voor de situatie in de dak- en thuislozenopvang die door corona nog nijpender is geworden. De maatschappelijke opvang zit overvol. Het aantal dak- en thuislozen is in de laatste tien jaar verdubbeld tot bijna 40.000 en dit aantal stijgt nog steeds. Het Leger des Heils zet alle zeilen bij om mensen van straat te halen, maar de opvang is overvol en de doorstroom nihil. Veldbedjes in een lege sporthal – steeds op minstens anderhalve meter afstand –  lossen het tekort aan woonruimte niet op, aldus directeur Welzijns- en Gezondheidszorg Cornel Vader. 

Het probleem

Het is niet het eerste waar we aan denken in deze tijd, maar dakloze mensen worden hard getroffen door alle beperkende maatregelen. Een gratis kopje koffie bij het buurthuis, een uurtje opwarmen bij de plaatselijke bibliotheek, een broodje van gisteren bij de vriendelijke bakker om de hoek: plotseling onmogelijk, want alles is dicht. Overleven op straat is een extra uitdaging in coronatijd. Thuisblijven, hoe dan? En wat te doen bij besmetting?

Kwetsbare mensen met een vaak zwakke gezondheid moeten noodgedwongen in één ruimte worden ondergebracht. De opvanglocaties zijn al overvol en de doorstroom naar een eigen zelfstandig onderkomen is nihil. De systemen van het Leger des Heils melden een permanente bezetting van 107%, terwijl er aan de deur nog elke avond ‘nee’ wordt verkocht. Cornel Vader: “Met iedere uit de grond gestampte noodopvang – hoe belangrijk ook – wordt schrijnend duidelijk hoeveel mensen er momenteel zonder huisvesting zitten. En die daarmee, in deze coronacrisis, een risico vormen voor zichzelf en voor anderen.”

Als Leger des Heils pleiten we al langere tijd voor de aanpak op maat, waarin een zo zelfstandig mogelijke woonruimte bovenaan staat. Daarna volgt de rest. Waarom? Dakloosheid is vooral een huisvestingsprobleem. Wie een dak boven het hoofd heeft, heeft een basis om de rest van zijn problemen aan te pakken. Een eigen huis is het begin van herstel van gewoon leven. Een opmaat naar een baan vinden, uit de schulden komen, je eigen boontjes doppen.

De oplossing

Onze mening is al vele jaren dat we niet extra opvangplekken moeten realiseren, maar dit vraagstuk kabinetsbreed aan moeten pakken. Er zijn 10.000 woningen nodig. Op die manier verlichten we de grote druk op de opvanglocaties en creëren we doorstroom. Maar daarmee zijn we er nog niet. Die huisvesting moet samengaan met voldoende begeleiding en juiste indicaties daarvoor, een manier om inkomen te genereren, met schuldhulp en een vangnet, bijvoorbeeld via buurthuiskamers in de wijk. Ieder mens heeft recht op de veiligheid van een dak boven het hoofd en de overheid moet daarvoor zorgen. Het is een basismensenrecht. Hoe trots wij als Leger des Heils ook zijn op onze medewerkers en vrijwilligers, die nu zo hard werken om iedereen een tijdelijk ‘thuis’ te bieden – het achterliggende probleem komt hiermee pijnlijk aan de oppervlakte. Ook zonder coronacrisis heeft iedereen recht op een eigen plek.

Campagne

Om aandacht te vragen voor dit probleem én wat er volgens ons met spoed nodig is, laten we je F. zien, die nu in onze noodopvang slaapt, maar waar we eigenlijk een eigen voordeur aan zouden willen geven. Zij is één van de vele mensen die zelfredzaam zijn en alleen een eigen woning nodig hebben. Aan deze mensen moeten we regelmatig ‘nee’ verkopen aan de deur, omdat zelfs de opvang te vol is. Wij vinden dat zij recht hebben op een thuis.

Help je ons?

Je kunt ons helpen dit probleem aan te kaarten, door de campagne te delen op je sociale media. Download hier de campagneafbeelding, deel hem en verwijs naar www.legerdesheils.nl/thuisblijven .