Woningcorporatie Havensteder verlaagt de huren voor 15% van haar bewoners

Per 1 juli a.s. ontvangen ruim 5.600 huishoudens van Havensteder een huurverlaging van 1%.

“In ons huurbeleid voor sociale woningen hebben we oog voor betaalbaarheid, waardoor we meer financiële ruimte creëren voor een groep huurders”, aldus Hedy van den Berk, bestuurder Havensteder.

Gezinnen met betalingsrisico

Speciale aandacht gaat uit naar huishoudens met een netto huur boven € 635 per maand. Zij ontvangen een huurverhoging van 0,3% (inflatiecorrectie). Over het bedrag tot € 635 per maand ontvangen zij huurtoeslag. Over het deel boven € 635 niet. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van deze gezinnen een betalingsrisico heeft. Hedy van den Berk: “Daar doen we graag iets extra’s voor.”

De kern van ons huurbeleid bestaat uit het in balans brengen van de prijs en kwaliteit van de woningen. We vragen niet de maximale huurprijs, maar ronden dat bij nieuwe verhuringen in principe af naar 85 procent. Voor huidige huurders betekent dat, dat de huur van hun woning in stappen richting 85 procent van de maximale huur gaat. De maximale huur wordt bepaald door het woningwaarderingsstelsel.

Wettelijke maximale huurverhoging

De wettelijke maximale huurverhoging voor huishoudens met een inkomen tot en met € 40.349 is dit jaar 2,8 procent.
Bij Havensteder ontvangt in totaal 15 procent van de huishoudens een verlaging van 1 procent. 22 procent van de huishoudens (8.400) krijgt geen huuraanpassing. De rest van de huishoudens ontvangt een huurverhoging die varieert van 0,3 tot maximaal 2 procent.
Voor huishoudens met een inkomen boven € 40.349 geldt een verhoging van 3%. Alle huurders van Havensteder zijn inmiddels geïnformeerd.

Het huurbeleid is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Huurderskoepel De Brug.

Over Havensteder

Havensteder is een woningcorporatie met  met name betaalbare woningen in Rotterdam en omgeving voor mensen met een laag inkomen of een kwetsbare positie. Zij verhuren aan 45.000 huishoudens.


Dit bericht verscheen eerder op de website van Havensteder