Grootste huurstijging in zes jaar, maar Amsterdam geen koploper meer

Voor het eerst sinds jaren is Amsterdam niet meer de koploper als het gaat om de jaarlijkse huurstijging van woningen. In de hoofdstad stegen de prijzen gemiddeld met 3,5 procent. Dat is minder dan in Rotterdam (4,1) en Den Haag (3,6), maar nog ruim boven het landelijke percentage. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Landelijk stegen de prijzen van huurwoningen gemiddeld met 2,9 procent, de grootste stijging in zes jaar. Het CBS wijt de huurstijging vooral aan de hogere inflatie. Die wordt gebruikt om vast te stellen hoeveel de huur maximaal mag worden verhoogd.

De huren van sociale huurwoningen die niet in handen waren van een woningcorporatie stegen het meest, met 3,4 procent. Daarna volgden de vrijesectorwoningen met 3 procent. In juli werd bekend dat in het tweede kwartaal in Amsterdam de huren in de vrije sector, vanaf 737 euro per maand, voor het eerst in jaren zijn gedaald. Een van de redenen daarvoor is dat expats wegblijven tijdens de coronacrisis.

Bewoners van sociale huurwoningen van woningcorporaties moesten gemiddeld 2,7 procent meer betalen. Zij zagen hun huur daarmee minder omhooggaan dan andere huurders. Maar het verschil met vorig jaar was wel het grootst. Toen gingen hun huren nog met 2 procent omhoog.

In Nederland is aan banden gelegd hoeveel de huurprijzen jaarlijks mogen worden verhoogd. Dat wordt onder meer berekend aan de hand van de inflatie en – bij gereguleerde huurwoningen – het inkomen van de bewoners. Dit jaar was de inflatie hoog vergeleken met eerdere jaren en dat werkte door in de huurprijzen.

Bewonerswissel

Verhuurders mogen wel meer geld vragen voor hun woningen als er nieuwe bewoners in trekken. Dit jaar verhoogden zij de huur met gemiddeld 9,5 procent, ruim een procentpunt meer dan een jaar eerder. De regionale verschillen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door verschillen in huurstijging bij bewonerswisselingen.

Volgens minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) komt de stijging vooral hard aan bij mensen met een hoge huur en een relatief laag inkomen. Volgende week op Prinsjesdag komt ze met maatregelen om deze groep tegemoet te komen.

De oppositie is boos over de flinke huurstijging tijdens de coronacrisis. De Eerste Kamer nam eerder een motie aan om de huren te bevriezen. Daar ging het kabinet niet in mee. De SP en PvdA willen dat de huren alsnog worden bevroren. De PVV noemt de huurstijging in crisistijd onbeschoft.

De Woonbond vindt het de hoogste tijd dat het kabinet betaalbaar wonen een topprioriteit maakt, na de sterke huurstijgingen. ‘Dat is extra wrang nu veel huurders in onzekerheid zitten over de ontwikkeling van hun inkomen. Ze zijn vaak al een veel te groot deel van hun inkomen kwijt aan huur’, stelt de belangenbehartiger van huurders. De Woonbond pleit voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Daardoor zou er meer kunnen worden gebouwd en worden geïnvesteerd in betaalbare woningen.

Gemiddelde huurstijging per 1 juli 2020