Corporatie in Hoensbroek discrimineerde jaren bij toewijzing huurwoningen

Woningstichting De Voorzorg in Hoensbroek (gemeente Heerlen) heeft jarenlang gediscrimineerd bij de toewijzing van huurwoningen, heeft de corporatie woensdag zelf bekendgemaakt. 

Tussen 2013 en 2016 speelden onder meer ras, uiterlijke kenmerken, (lichaams)geur, medicijngebruik, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, godsdienst en levensovertuiging een rol.

Ook over hobby’s, ex-partners en gezondheid werd informatie verzameld. Bepaalde woningzoekenden werden vervolgens gediscrimineerd en geweigerd.

Volgens De Voorzorg is niet meer mogelijk om te achterhalen welke woningzoekenden zijn benadeeld en hoeveel mensen dat zijn geweest. Informatie daarover is niet terug te vinden in de administratie, aldus de corporatie in een bericht.

De directie staat naar eigen zeggen echter open voor contact met voormalig woningzoekenden die zich in het verleden niet oprecht behandeld voelden.

Onfatsoenlijk

De directie en raad van commissarissen van De Voorzorg laten woensdag weten zeer geschokt te zijn “over de onfatsoenlijke manier waarop woningtoewijzing in het verleden heeft plaatsgevonden”.

Een jaar geleden werd een interim-bestuurder aangesteld nadat uit onderzoek was gebleken dat in de corporatie een angstcultuur heerste. Ook kwamen “onregelmatigheden” in de bedrijfsvoering aan het licht. Deze interim-bestuurder kreeg signalen dat er sprake was van een “ontoelaatbare vorm van woningtoewijzing” en greep in.

Procedure

De Voorzorg meldt dat het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht geen aanwijzingen voor strafbare discriminatie vond en daarom niet tot een procedure overging.

Volgens een woordvoerder van het OM worden de stukken nog bestudeerd. Het OM beslist later of daaruit een strafrechtelijk onderzoek volgt. De corporatie heeft ruim 3.300 woningen, verdeeld over Hoensbroek, Heerlen en Brunssum.

90 procent

De Voorzorg is niet de enige verhuurder die zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. Onlangs bleek uit een steekproef van De Groene Amsterdammer dat aspirant-huurders geregeld worden afgewezen, omdat ze een migratieachtergrond hebben.

De Groene Amsterdammer concludeert dat een Nederlands klinkende naam 28 procent meer kans biedt op een uitnodiging voor een bezichtiging dan een ‘Marokkaanse’ achternaam. Ruim 90 procent van de verhuurmakelaars zou bereid zijn mee te werken aan discriminerende verzoeken.


Dit artikel verscheen eerder op www.nu.nl