ChristenUnie raadsleden roepen eigen kabinet op: ‘Schaf verhuurderheffing af’

ChristenUnie-raadsleden uit verschillende grote steden in Nederland roepen hun eigen kabinet op een nieuw woonakkoord te sluiten. Het speerpunt: het afschaffen van de verhuurderheffing.

Er moeten nieuwe woonafspraken worden gemaakt, onder meer over de bouw van extra sociale huurwoningen en verduurzaming van bestaande woningen. Dat bepleiten ChristenUnie-raadsleden, onder wie Amsterdams duoraadslid Gerjan van den Heuvel, in een motie die zij komende zaterdag op het congres van hun eigen regeringspartij gaan indienen.

Het belangrijkste onderdeel: de verhuurdersheffing moet op een zo kort mogelijke termijn worden afgeschaft. Door die extra heffing stijgen de kosten van woningcorporaties omdat ze meer belasting over huurinkomsten moeten afstaan.

De maatregel was in 2013 onderdeel van het eerste woonakkoord, bedoeld om extra inkomsten te creëren tijdens de economische crisis. ‘Die is nu voorbij,’ zegt Frank Visser, raadslid in Haarlem. ‘Inmiddels zitten we in een bouwcrisis.’

‘Wachtlijsten lopen op’

‘De wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen alleen maar op, met name in de steden,’ zegt Amsterdams duoraadslid Van den Heuvel. ‘De verhuurderheffing zorgt dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwe woningen, in renovatie en in verduurzaming.’

Om te zorgen dat verhuurders het geld dat ze besparen door afschaffing van de verhuurderheffing daadwerkelijk gebruiken voor investeringen, willen de raadsleden dat hierover afspraken worden vastgelegd in een nieuw woonakkoord.

Woningcorporaties maakten vorige maand al massaal bezwaar tegen de 1,7 miljard euro aan verhuurdersheffing die ze tezamen moesten betalen. De Amsterdamse corporatie Rochdale, die bijna 38 miljoen euro overmaakte, was een van de initiatiefnemers. “We willen opkomen voor de huurders die hiervan de dupe zijn,” zei Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale, toen tegen Het Parool. “We vinden het, in deze tijden van woningnood, onverantwoord dat we dit geld niet in kunnen zetten voor nieuwe huizen.