Zorgt het coronavirus voor onzekerheid in uw financiële situatie?

VGZ kijkt graag met u mee naar de mogelijkheden

Veel mensen beleven moeilijke tijden met de coronacrisis en de aankomende economische recessie. VGZ houdt de ontwikkelingen en effecten hiervan goed in de gaten, en kan aanvullende maatregelen nemen om de meest kwetsbaren te helpen bij het voorkomen van betalingsproblemen.

Via deze weg informeren we u graag over:

  • Het incassobeleid (betalingsregeling, budgetcoaches)
  • Praktische informatie over betalingsregeling

Incassobeleid coöperatie VGZ

We willen onze verzekerden rust en ruimte geven om zijn of haar financiële situatie op orde te krijgen. Daarom bieden we 2 mogelijkheden: een betalingsregeling en een mogelijke inzet van een budgetcoach.

1. Betalingsregeling

We bieden de verzekerde eerst laagdrempelige en verruimde mogelijkheden voor het treffen van een betalingsregeling. De regeling bevat een direct uitstel van betaling: we brengen de eerste termijn pas bij de eerstvolgende maandpremie in rekening. De verzekerde hoeft dus niet meteen te betalen.

2. Budgetcoach

Volstaat alleen een betalingsregeling niet voor de verzekerde? Dan kan één van onze budgetcoaches helpen. Samen kijkt de budgetcoach met de verzekerde naar een passende oplossing.
Bijvoorbeeld:

  • een passende betalingsregeling waarbij we rekening houden met de afloscapaciteit van de klant,
  • uitstel van betalen tot eind mei zodat de verzekerde met het vakantiegeld aan de achterstanden kan voldoen,
  • uitstel van betalen om oplopende kosten te voorkomen of het lopend incassodossier tijdelijk te bevriezen.

Praktische informatie over betalingsregeling

Betalingsregeling aanvragen

De verzekerde kan makkelijk een betalingsregeling aanvragen via Mijn VGZ of via de VGZ Zorg App. Meer informatie over het digitaal afsluiten van een betalingsregeling is te vinden op onze website. Natuurlijk kan ook onze klantenservice helpen met het treffen van een betalingsregeling. Onze collega’s zijn te bereiken via telefoonnummer 088 – 131 16 61 (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur).

Alle informatie over wat VGZ kan betekenen voor mensen met een betalingsachterstand leest u hier.