Zorgkosten: wat mag je wel en niet aftrekken?

Bezig met de belastingaangifte en heb je in 2018 geld uitgegeven aan niet-vergoede zorg? Deze kosten zijn in sommige gevallen aftrekbaar. Een overzicht.

Steunzolen wel, gehoorapparaten onder voorwaarden en de rollator niet. Kosten voor medische behandelingen en hulpstukken zijn soms aftrekbaar. Maar nooit als u er al een vergoeding voor krijgt: bijvoorbeeld vanuit de zorgverzekering.

Drempelbedrag

Bij het aftrekken van deze ’bijzondere zorgkosten’ geldt een drempelbedrag. Slechts het gedeelte van de kosten boven deze drempel, mag u bij de aangifte in mindering brengen op uw inkomsten uit 2018.

Wat het drempelbedrag is, hangt af van uw inkomen en of u een fiscale partner heeft. Het is voor 2018 minstens €131 voor een alleenstaande, maar voor de meeste mensen 1,65% van hun inkomen.

Deze kosten zijn wel aftrekbaar:

 • De kosten voor verpleging in een ziekenhuis of andere instelling.
 • Zorg door huisarts, tandarts, fysiotherapeut of medisch specialist, die niet wordt vergoed door de zorgverzekering.
 • Behandeling door een paramedicus, bijvoorbeeld optometrist of tandtechnicus, op voorschrift en onder begeleiding van een arts.
 • Zonder verwijzing van een arts kunnen consulten en behandelingen van bijvoorbeeld diëtist, logopedist of mondhygiënist ook worden vergoed, maar onder voorwaarden. Uw behandelaar kan u hier meer over vertellen, of kijk op de website van de Belastingdienst.
 • Door een arts voorgeschreven medicijnen, ook homeopatisch.
 • Steunzolen.
 • Kosten voor noodzakelijke aanpassingen aan auto, fiets, computer en dergelijke.
 • Vervoerskosten naar arts en ziekenhuis.
 • Hoge vervoerskosten door ziekte of handicap.
 • Reiskosten van het bezoeken van een zieke met wie u een huishouden deelt. (Kijk op de website van de Belastingdienst voor alle voorwaarden).
 • Voor een dieet dat is voorgeschreven door arts of diëtist, extra gezinshulp die nodig is vanwege ziekte of invaliditeit of extra kleding of beddengoed mag een vast bedrag worden afgetrokken. Kijk op de website van de Belastingdienst.
 • IVF-behandeling voor vrouwen onder de 43, onder voorwaarden.
 • De afschrijving van een scootmobiel of rolstoel.
 • De niet-vergoede kosten van een gehoorapparaat, onder voorwaarden.

Niet aftrekbaar:

 • De premie voor de basis- en aanvullende zorgverzekering.
 • Het uitgegeven eigen risico van de zorgverzekering, vrijwillig verhoogd of niet.
 • De wettelijke eigen bijdrage aan medicijnen of het CAK.
 • Eigen bijdrage zorgverzekeringswet.
 • De kosten voor geestelijke gezondheidszorg of dyslexiezorg voor iemand onder de 18.
 • De kosten van een combinatietest voor prenatale screening zonder medische indicatie.
 • Rollators, looprekken en loophulpen, krukken, gipssteun.

Dit bericht verscheen eerder op telegraaf.nl