Wat waar en niet waar is over het coronavirus

Een virus uit de dierenwereld dat afwijkt van alles wat we al kennen stak ineens de kop op in China. Inmiddels zijn meer dan 80.000 mensen wereldwijd besmet met het nieuwe coronavirus en komen er dagelijks nieuwe gevallen bij. Terwijl we er alles over willen weten, is veel nog niet bekend. Dit is wat je écht moet weten over het coronavirus.

1. Weten we nu waar het virus vandaan komt?

De belangrijkste infectiebron ligt op de Huanan vismarkt in Wuhan. Bijna de helft van de eerste 99 patiënten werkte daar, twee anderen hadden er boodschappen gedaan. ,,Op die markt is zonder enige twijfel iets gebeurd’’, aldus viroloog Marion Koopmans. Vleermuizen zijn de hoofdverdachte: onder die vliegende zoogdiertjes waren veel virussen rond die aan het nieuwe coronavirus 2019-nCoV zijn gerelateerd (zoals SARS en MERS).

In China worden vleermuizen gegeten, vaak vanuit een oud bijgeloof dat dat geluk brengt. Maar omdat op de beruchte markt geen vleermuizen zijn aangetroffen, en de dieren in deze tijd van het jaar bovendien in winterslaap zijn, vermoeden wetenschappers dat dit nieuwe virus naar mensen is overgesprongen via een andere wilde diersoort die op de markt werd verkocht. Zo werden mensen in 2002 via civetkatten besmet met het SARS-virus en het MERS-virus sprong over via dromedarissen. Beide dieren werden verkocht op de Huanan vismarkt.

2. Hoe ziek word je als je het virus krijgt?

Dat verschilt nogal. De meeste patiënten hebben koorts en luchtwegklachten (hoesten en kortademigheid), blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet. Van de eerste 99 sinds 1 januari onderzochte patiënten in Wuhan had driekwart ontstoken longen, ontdekten onderzoekers op scans. Van die groep waren er op 25 januari 11 overleden en 31 naar huis gestuurd. 57 patiënten lagen nog in het ziekenhuis.

De symptomen bij deze Wuhanezen: vooral koorts (83 procent), hoesten (82 procent), kortademigheid (31 procent), spierpijn (11 procent), verwardheid (9 procent), hoofdpijn (8 procent), keelpijn (5 procent). Inmiddels weten we uit een grote Chinese studie dat acht op de tien patiënten milde klachten heeft. Lang niet iedereen is dus doodziek.

Het coronavirus nestelt zich vaker dan de griep in de longen. Dat is naar voor de patiënt, maar gunstig voor het aantal besmettingen. Wanneer het virus in de neus zit, zal de patiënt de virusdeeltjes eerder verspreiden door te hoesten en te niezen. Vanuit de longen hoest je het virus moeilijker op.

3. Wie zijn het vatbaarst voor het virus?

Mensen met een laag immuunsysteem, zoals ouderen en chronisch zieken. Het sterftecijfer onder mensen van boven de tachtig jaar is het hoogst, met bijna 15 procent, tegenover 0,2 procent bij mensen onder de veertig. Mannen lijken harder te getroffen door het virus dan vrouwen. Ook bij andere virussen die de luchtwegen infecteren, werd tijdens eerdere studies gezien dat vrouwen een sterker immuunsysteem opbouwen tijdens hun jeugd, maar ook meer weerstand opbouwen na een vaccinatie. De sterke afweerreactie zou van belang kunnen zijn voor het nageslacht: baby’s krijgen antilichamen binnen via de moedermelk. Een andere hypothese is dat het vrouwelijk hormoon oestrogeen hieraan bijdraagt.

Ook de levensstijl van Chinese mannen – het gros van de besmettingen is in China – helpt niet. Het maakt ze gevoeliger voor deze luchtwegaandoening. Bijna de helft van alle mannen rookt, tegenover twee procent van de vrouwen. Kinderen lijken minder vatbaar voor het virus dan volwassenen. Dat was ook het geval tijdens uitbraken van SARS en MERS, maar weer niet bij de griep. De verklaring hiervoor is niet bekend.
Inmiddels zijn in China ruim 78.500 besmettingen geconstateerd en is het dodental opgelopen naar 2747 mensen.

4. Het gaat nu zo hard, is de uitbraak inmiddels een pandemie?

Het aantal besmettingen neemt sterk toe, en daarmee het aantal doden. Dat is logisch, want volgens virologen wordt er nu actief gezocht naar gevallen en veel meer getest dan aan het begin van de uitbraak. Buiten China zijn er momenteel bijna 2500 besmettingen in 33 landen. Daarbij vielen 34 doden.

Van een pandemie – een wereldwijde uitbraak, zoals de Mexicaanse griep in 2009 – is op dit moment nog geen sprake. Maar gezien de snelle verspreiding, houden experts er wel rekening mee dat dat deze epidemie een pandemie kan worden. Het coronavirus 2019-nCoV verspreidt zich namelijk veel sneller dan zijn ‘neef’ SARS en lijkt daarin meer op griep.

5. Waarom maken we ons meer zorgen over het coronavirus dan over de griep?

Kijk je naar de sterftecijfers tot nu toe, dan valt de corona-uitbraak in het niet bij een normale wintergriep in Nederland. Zo kostte de griepgolf van twee jaar geleden alleen hier al 9444 mensen het leven. Wereldwijd lag dat getal ergens tussen de 250.000 en 500.000. Net als bij dit coronavirus (vooralsnog nul doden in Nederland) zijn de slachtoffers vooral ouderen en mensen met een verzwakte gezondheid.

Het coronavirus is echter geen gewoon griepvirus, zoals de viroloog Marion Koopmans, adviseur van de WHO, uitlegde in een interview met deze site. Het is een nieuw virus dat uit de dierenwereld naar mensen is overgesprongen. Daarom is er nog weinig over bekend, verklaart de Rotterdamse professor. Er is nog geen vaccin of specifieke behandeling voorhanden. Dat kan nog maanden duren. Het enige dat artsen vooralsnog kunnen doen is het tegengaan van symptomen, zoals extra zuurstof toedienen aan patiënten die benauwd zijn.

Behalve hoe besmettelijk het precies is, is de grote vraag: hoe dodelijk is dit virus? De rigoureuze maatregelen die China heeft genomen om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, zoals het isoleren van zo’n 50 miljoen mensen rond Wuhan – voeden de verbeelding. En de angst.

6. Waarom geldt er een internationale noodtoestand?

Een virus uit de dierenwereld, dat afwijkt van wat we al kennen, kan zich in uitzonderlijke gevallen als een lopend vuurtje over de wereld verspreiden. Dat risico is de laatste jaren toegenomen doordat mensen veel meer reizen en de bevolkingsdichtheid enorm is toegenomen. Het doemscenario is een pandemie van een zeer dodelijk virus zoals ebola in arme Afrikaanse landen, waar veel mensen onder slechte hygiënische omstandigheden dicht op elkaar gepakt leven in grote steden.

Het nieuwe coronavirus is gelukkig lang niet zo dodelijk als ebola, maar ernstig genoeg voor de Wereldgezondheidsorganisatie om er een internationale noodtoestand voor uit te roepen. De ziekte heeft wereldwijd het risicoprofiel ‘hoog’ meegekregen, voor China zelfs ‘zeer hoog’. De WHO heeft een coördinerende rol in de wereldwijde bestrijding van het virus. Landen volgen de aanwijzingen van de Wereldgezondheidsorganisatie doorgaans op.

In Nederland is het RIVM daarvoor verantwoordelijk. De minister voor Medische zorg gaat in ons land over eventuele extra maatregelen, die het RIVM moeten ondersteunen bij de bestrijding en preventie. Denk aan verplichte isolatie of een tijdelijk beroepsverbod.

7. Hebben we vergelijkbare uitbraken meegemaakt?

De internationale noodtoestand werd afgelopen decennia uitgeroepen voor de Mexicaanse griep (2009), polio (2014), het zikavirus (2016) en ebola (2014 en 2019). Ook epidemieën van SARS, MERS en onder meer vogelgriep zorgden wereldwijd voor behoorlijk grote onrust.

Qua aantal besmettingen is het nieuwe 2019-nCoV-virus nu al groter dan SARS en MERS, neefjes uit de familie van coronavirussen. MERS is zeer dodelijk, maar niet zo besmettelijk: ruim 34 procent van de geïnfecteerden stierf (858 doden op bijna 2500 besmettingen). Het sterftepercentage van SARS lag rond de 10 procent (774 doden op ruim 8000 gevallen). Ook die ziekte verspreidde zich echter aanzienlijk langzamer dan het Wuhan-coronavirus.

Wat betreft besmettelijkheid neigt het nieuwe virus dus meer naar griep. De Mexicaanse griep was zéér besmettelijk: een op de drie aardbewoners raakte destijds besmet. Gelukkig was dat virus mild. De komende maanden zullen uitwijzen waar het coronavirus op de ranglijst van ernstige uitbraken komt.

8. Hoe worden geëvacueerde Nederlanders in de gaten gehouden?

De meeste van de Nederlanders die uit besmette gebieden komen, zitten twee weken in quarantaine. Zij mogen niet naar buiten, zelfs niet de tuin in of hun balkon op. Ook mogen ze geen bezoek ontvangen of pakjes aannemen. Ze moeten twee meter afstand bewaren van hun huisgenoten. Het bed delen met hun partner mogen ze alleen als die ook in China is geweest. De huisgenoten mogen wel gewoon naar buiten en met andere mensen in contact komen. De evacués die niet thuis kunnen of willen blijven, bijvoorbeeld omdat ze in een studentenhuis wonen, zijn op een centrale plek in quarantaine gezet.

Alle geëvacueerde Nederlanders hebben dagelijks telefonisch contact met de GGD. Ze zijn gevraagd dagelijks hun temperatuur op te nemen en te letten op ziekteverschijnselen. Dat gebeurt op basis van vertrouwen. Zolang ze geen gezondheidsklachten hebben, zijn strengere maatregelen volgens de GGD en het RIVM niet nodig.

9. Er zijn nu meerdere besmette mensen in onze buurlanden, vooral nadat ze in China waren. Vergroot dat het risico voor de Nederlandse evacués?

Volgens de GGD verandert dat niets aan de situatie: thuisquarantaine van de Nederlanders is de juiste aanpak. Veel andere landen hebben geëvacueerde landgenoten op een centrale locatie in quarantaine geplaatst. Volgens het RIVM kiezen landen voor zulke maatregelen omdat zij niet, zoals Nederland, beschikken over een structuur van regionale GGD’s die mensen kunnen bijstaan. ,,Uit ervaring blijkt dat thuisquarantaine net zo goed werkt als groepsquarantaine.’’

10. Wat gebeurt er als er toch een besmetting in Nederland opduikt?

Die kans is inmiddels reëel. Het virus is al opgedoken in buurlanden Duitsland en België. Achter de schermen zijn huisartsen, GGD’s, ziekenhuizen en het RIVM ‘op een ernstig scenario’ voorbereid. Zo zijn artsen verplicht verdenkingen van het coronavirus te melden bij de GGD. Patiënten worden dan getest. Een besmette patiënt wordt direct geïsoleerd om te zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden.

Alle reizigers uit China preventief testen heeft volgens het RIVM geen nut. Evenmin als alle passagiers die op Schiphol landen controleren op koorts: daar spoor je vooral mensen met gewone griep of verkoudheid mee op. Geïnfecteerden met het coronavirus hebben de eerste dagen nog zo weinig virus in het lichaam, dat de ziekte nog niet kan worden aangetoond.

Volgens het RIVM hebben Nederlandse ziekenhuizen verder genoeg capaciteit om ernstig zieke patiënten op te nemen op de intensive care. Dat wordt een ander verhaal als de uitbraak in China niet te beteugelen blijkt en mensen ook hier massaal naar de dokter of het ziekenhuis rennen bij de eerste verkoudheidsklachten.

11. Andere landen nemen veel verdergaande maatregelen, toch?

Rusland heeft het coronavirus toegevoegd aan een lijst van ‘bijzonder gevaarlijke besmettingen’. Met die status kunnen buitenlanders die besmet zijn het land worden uitgezet. De overheid daar gaat in Siberië een quarantainegebied opzetten voor Russen die worden geëvacueerd uit het epicentrum van de Chinese coronavirusuitbraak.

De Verenigde Staten weigeren vanaf 2 februari buitenlanders die de twee weken daarvoor in China zijn geweest. Ook Australië, Nieuw-Zeeland en Israël zijn hiertoe overgegaan. In Engeland studeren 100.000 Chinezen. Een daarvan keerde ziek terug uit Wuhan. Een aantal universiteiten heeft studenten die na Chinees Nieuwjaar terugkeerden in quarantaine geplaatst.

Frankrijk heeft ‘een dam’ opgeworpen tegen de ziekte door meteen 150 isolatiekamers in te richten in 36 ziekenhuizen. Dat andere landen ogenschijnlijk strengere maatregelen nemen, heeft onder meer te maken met de lokale cultuur. Zo heeft de VS een sterke claimcultuur, die ertoe leidt dat overheden anders met risico’s omgaan.

12. Hebben de Chinezen het uit de hand laten lopen?

Ja. Het permanente comité van het politbureau, het dagelijkse bestuur van China, heeft erkend dat er fouten zijn gemaakt ‘en dat voortaan alerter moet worden ingegrepen als zich een nationale noodsituatie voordoet’. Verder zegt het comité (lees: president Xi) dat we eindelijk wat gaan doen aan de ongeregelde markten waar illegaal wilde dieren worden verkocht.

Al op 1 december 2019 was de eerste zieke in Wuhan bekend. Grote manifestaties – inclusief een banket voor 40.000 genodigden – gingen ondanks besmettingsrisico gewoon door. Weer werd slecht nieuws dus onder de pet gehouden, zeggen critici. Pas op 20 januari bevestigde een gezaghebbende arts op de staatstelevisie het bestaan van het gevaarlijke virus.

Onlangs erkende de vanwege passiviteit nagewezen burgemeester van Wuhan dat het inderdaad allemaal beter had gekund maar dat hij persoonlijk niets fout had gedaan. ,,Ik kan alleen informatie verspreiden als ik daarvoor toestemming krijg”, aldus burgemeester Zhou Xianwangh.

13. Wat kan ik zelf doen?

Bij twijfel over besmetting: bel de dokter en blijf thuis. Ga niet naar de huisartspraktijk. Het risico dan anderen worden besmet is daarmee groter. Wie het virus onder de leden heeft, krijgt klachten binnen 2 tot 14 dagen.

Er is (nog) geen vaccin te koop om jezelf te beschermen tegen het coronavirus. Gezondheidsorganisaties adviseren om regelmatig de handen te wassen met zeep of alcohol, ten minste twintig seconden. Dat duurt ongeveer even lang als twee keer het liedje ‘happy birthday’. Zit niet te vaak aan je mond, ogen of neus, vooral niet in drukke ruimtes als trein of bus. Gebruik papieren zakdoekjes. Loop met een boogje om mensen heen die ziekteverschijnselen hebben. En nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.

14. Heeft het dragen van een mondkapje zin?

Als het gaat over het meest gangbare model – een dun lapje stof dat je met twee elastiekjes achter je oren bevestigt – is het antwoord simpelweg nee, zegt viroloog Marjolein Knoester aan het UMC Groningen. ,,Dit masker sluit niet naadloos aan op het gezicht, waardoor er altijd lucht langs de zijkanten loopt. Bovendien zijn de gaatjes in de stof zo groot, dat de virusdeeltjes – die zich via druppeltjes in de lucht verplaatsen – daar doorheen komen. Het is schijnveiligheid.” Het enige voordeel dat het masker heeft, is het creëren van bewustwording, stelt de viroloog. ,,Je bent minder geneigd om aan je gezicht te zitten. Want ook via je handen kun je het virus gemakkelijk overdragen wanneer je aan je mond of neus zit.” Ook in Nederland is een ware run op mondkapjes ontstaan.

15. Is er een masker dat wél beschermt?

Ja, het minder bekende FFP2-masker. Dit masker heeft een speciaal filter om door te ademen en wordt door ziekenhuispersoneel gedragen wanneer zij in de buurt zijn van patiënten met waterpokken, mazelen en griep. Volgens Knoester is het praktisch onbruikbaar in het dagelijks leven. ,,Alle lucht die in- en uitgeademd wordt gaat via het filter, en dat is heel zwaar. Dat hou je een half uur vol, daarna ben je uitgeput. Bovendien zit het zo vreselijk strak op je gezicht, dat veel mensen het al snel naar beneden schuiven. Dan werkt ie dus niet.”

Wie desondanks een masker wil dragen, moet deze nooit aan de buitenkant vastpakken, adviseert het Rode Kruis. Mochten daar virusdeeltjes kleven, is de kans juist groter dat je besmet raakt.

16. Waarom noemt niemand het virus bij zijn officiële naam?

De weinig sexy naam ‘2019-NcoV’ die de WHO aanvankelijk aan het virus gaf, was tijdelijk. Er kwam half februari een officiële naam naar buiten: Covid-19. Dat is gebeurd na een gevoelig proces: de naam mocht geen negatieve associaties oproepen met namen van mensen, plaatsen, dieren en voedingsmiddelen, omdat mensen die uit angst dan misschien gaan vermijden.

Covid-19 is familie van al langer bekende coronavirussen als SARS en MERS. Als je het onder een elektronenmicroscoop bekijkt, heeft hij uitsteeksels met een bolletje erop. Dat ziet er een beetje uit als een kroon. De Latijnse naam voor kroon is corona – vandaar de familienaam. Met het gelijknamige Mexicaanse biertje heeft het in elk geval niets te maken – alle complottheorieën ten spijt. Het nieuwe virus staat inmiddels ook bekend als ‘Wuhan coronavirus’ – sommige media gebruiken het populaire Wu Flu (Wuhan griep).

17. Kan ik het virus oplopen via een pakketje dat ik heb besteld in China? Kunnen huisdieren het coronavirus oplopen? En kun je nog Chinees eten?

Kortste antwoorden zijn respectievelijk: nee, nee en ja. Het virus kan niet via de post worden bezorgd, afgaande op hoe vergelijkbare virussen als SARS en MERS zich gedroegen. Het virus valt buiten een lichaam snel uit elkaar en kan dan niet overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen. Andere coronavirussen verspreiden zich niet op deze manier en we hebben geen reden om aan te nemen dat dit voor dit nieuwe coronavirus anders is. Er is van dit virus wereldwijd nog geen geval bekend van besmetting via producten die uit China zijn opgestuurd.

De kans dat het virus overslaat van een mens naar een huisdier is extreem klein, zeggen specialisten. Zo lang je je huisdier niet meeneemt naar een Chinese vismarkt is er geen reden tot zorg. Chinees eten is in Nederland geen probleem. Ten eerste omdat het meeste eten niet uit China komt, ten tweede wordt veel eten verhit en behandeld en dat doodt het virus.

18. Wat kunnen Nederlandse bedrijven die zakendoen met óf in China?

Van paniek is geen sprake, maar bedrijven zijn wel wat ongerust, blijkt uit een rondgang langs verschillende bedrijven en ondernemersverenigingen.

Omdat veel luchtvaartmaatschappijen hun passagiersvluchten van en naar China hebben opgeschort en zij normaliter ook vrachtladingen meenemen, dreigt daardoor een capaciteitsprobleem. Veel bedrijven die handel met China drijven of daar een kantoor hebben weten niet hoe het probleem hun medewerkers en productie ter plekke zal treffen. De gevolgen zullen waarschijnlijk pas verderop duidelijk worden.

Enkele Chinese havens starten inmiddels hun activiteiten weer langzaam op en ook fabrieken zijn weer mondjesmaat consumptiegoederen aan het produceren, vooral bestemd voor de Westerse markt.

19. Hoe zal het nu verder gaan?

De verwachting is dat het aantal besmettingen de komende weken nog blijft stijgen. De komende maanden zullen zeker in China de gezondheidsdiensten er hun handen nog vol aan hebben, maar ook in steeds meer andere landen (33 in totaal). Opvallend genoeg zijn de continenten Afrika en Zuid-Amerika nog bijna niet getroffen. ,,We hebben te maken maken met een marathon, niet met een sprint’’, zei bijvoorbeeld de Britse gezondheidsminister Matt Hancock tegen de BBC.

Ondertussen worden evenementen afgelast waar veel mensen bijeenkomen, zoals de wereldkampioenschappen shorttrack in Seoul in maart. De vraag is wat het lot is van grootschalige evenementen later dit jaar. Denk aan het Eurovisie Songfestival (Rotterdam) in mei, het EK voetbal (overal in Europa) in juni/juli en de Olympische Spelen (Tokio) in juli/augustus.

Optimisten hopen dat alle quarantainemaatregelen effect hebben en het virus de komende maanden wereld uit helpen. Zo ging het immers met het vergelijkbare virus SARS in 2003. Maar dan is het wachten op het volgende virus, stellen onderzoekers. De omstandigheden waaronder dit soort virussen kunnen gedijen zijn op veel plaatsen aanwezig.

20. Wat is waar, wat is een complottheorie?

Er zijn al minstens 200.000 besmettingsgevallen? Een video van ‘verpleegster’ Jin Hui uit provincie Hubei (hoofdstad: Wuhan) doet de ronde op Facebook. De vertaling van haar teksten klopt niet en bovendien blijkt ze een uniform te dragen dat niet wordt gedragen in de provincie Hubei. Fakenews, volgens factcheckers bij de BBC.

Chinese zieken zouden niet naar de dokter gaan omdat de behandelkosten te hoog zijn? De Chinese overheid vergoedt alle kosten als het coronavirus bij de patiënt is bevestigd. De Franse krant Le Monde publiceert het verhaal van een bezorgde familie in Wuhan die al 2600 euro aan kosten heeft gemaakt maar nog niets vergoed heeft gekregen.

Het virus is een biologisch wapen in ontwikkeling dat ontsnapte uit een laboratoriumcomplex in Wuhan? Gebaseerd op de interpretatie van een complotdenker van een artikel uit 2017 in het magazine Nature over een nieuw onderzoekscentrum naar gevaarlijke virussen in Wuhan. Het blad kwam daar zelf op terug: ,,We hebben geen bewijs dat dit klopt, wetenschappers beschouwen de dierenmarkt als belangrijkste bron van het coronavirus.’’

Andere internetkolder: farmaceutische bedrijven hadden al een serum klaar en hebben bewust het virus losgelaten in Wuhan; het virus was bestemd voor de weerbarstige Oeigoeren; Bill Gates helpt Chinezen met virus met geboortebeperking; de Amerikaanse president Donald Trump heeft in de strijd tegen het virus Coronabier in de ban gedaan; Corona heeft de merknaam heeft veranderd in Ebola Extra.

In diverse Aziatische landen zijn inmiddels arrestaties verricht wegens het verspreiden van nepnieuws.