Vrouwen melden zich vaker ziek dan mannen 

Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen. Onder 25- tot 35-jarigen is het verzuim bij vrouwen zelfs twee keer zo groot, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deels is dat te verklaren door ziektegevallen tijdens de zwangerschap en na de bevalling. 

Bij werknemers van 15 tot 25 jaar is het verschil in verzuim tussen mannen en vrouwen nog niet zo groot, blijkt uit de cijfers. Het ligt bij vrouwen van die leeftijd rond de 2 procent en bij mannen een fractie daaronder.

Ook bij de oudste categorie is het verschil klein: zowel mannen als vrouwen tussen de 55 en 65 hebben een ziekteverzuim van tegen de 6 procent. Dat betekent dat ze gemiddeld in honderd werkdagen zes dagen ziek thuis blijven. Bij die groep zijn wel meer mannen dan vrouwen langdurig ziek, dat wil zeggen meer dan twintig werkdagen achter elkaar.

Naarmate werknemers ouder zijn verzuimen ze meer dagen, dat gaat voor zowel mannen als vrouwen op. Oudere werknemers hebben vaak last van hun nek, gewrichten of rug of van hart- en vaatziekten. Als jongeren zich ziek melden is het relatief vaak vanwege astma of migraine.

Aantal ziekmelders

Als gekeken wordt naar het aantal mensen dat zich wel eens ziek meldt in plaats van naar het aantal dagen, is het beeld van de leeftijdsopbouw iets anders. De groep werknemers tussen de 25 en 35 jaar grijpt het vaakst de telefoon om zich af te melden. In die categorie is 57 procent van de vrouwen en 46 procent van de mannen in 2016 minstens één keer thuisgebleven.

Van de jongste werknemers meldt het kleinste deel zich wel eens af en na de 35 jaar neemt het aantal ziekmelders weer gestaag af.

Lang of kort ziek

Het aantal achtereenvolgende dagen waarop werknemers zich ziek melden, ligt in alle leeftijdscategorieën meestal tussen de een en vijf. Wel is het aantal langdurig zieken onder ouderen groter.

Bij de 55 tot 65-jarigen is ruim 20 procent van alle ziekmeldingen voor twintig dagen of langer. Dat verklaart dus ook dat het percentage ziekmelders afneemt naarmate werknemers ouder worden, maar het totale verzuim juist groeit.

Specifieke verschillen

In het onderzoek is geen rekening gehouden met de specifieke werksituatie, zoals de bedrijfstak waarin mensen werken en de fysieke en mentale belasting waaraan ze blootstaan. Volgens het CBS blijkt uit eerder onderzoek dat er ook met doorberekening van die effecten een duidelijk verschil blijft bestaan in het ziekteverzuim tussen mannen en vrouwen.


Dit bericht verscheen eerder op Nu.nl