Vitaal Twente ontvangt subsidie om inwoners gezonder te maken

Onlangs ontving Vitaal Twente, een initiatief van zorgverzekeraar Menzis en de Twentse gemeenten, een subsidie van het ministerie van VWS. Dit is een tegemoetkoming in de samenwerkingskosten ter verbetering van de gezondheid van kwetsbare inwoners.

Het ministerie van VWS wil een impuls geven aan de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten die gezamenlijk werken aan het verbeteren van de gezondheid van kwetsbare inwoners. Daarbij krijgt preventie extra aandacht. De eerste zogenoemde Preventiecoalities zijn inmiddels een feit: VWS kende gisteren een subsidie toe aan onder andere ’Vitaal Twente’. Deze Stichting is een samenwerkingsverband van zorgverzekeraar Menzis, de 14  Twentse gemeenten, Universiteit Twente, Saxion, ROC Twente, GGD Twente, Roesingh Research&Development en Carint Reggeland.

Vitaliteit van kwetsbare groepen

Vitaal Twente werkt aan het verbeteren van de vitaliteit van kwetsbare inwoners bij wie dit, als gevolg van gezondheidsrisico’s, het meest onder druk staat, zoals kinderen met overgewicht en ouderen. Op die laatste groep is in eerste instantie de focus gericht: Vitaal Twente ondersteunt ouderen bij het vergroten van de regie op hun eigen vitaliteit door middel van door technologie ondersteunde innovaties.

Twente de vitaalste regio van Nederland

In 2016 besloten de samenwerkingspartners om van Twente de vitaalste regio van Nederland te maken. Onder de naam Stichting Vitaal Twente ontwikkelen deze partners vitaliteitsinitiatieven. Regionale (technologische) bedrijven, organisaties en burgers zijn intensief bij deze initiatieven betrokken.

Wijkgerichte aanpak Oss

Ook het initiatief ‘Wijkgerichte aanpak Oss’ van zorgverzekeraars VGZ, CZ en de gemeente Oss ontving een subsidie. Oss richt zich in de wijk Ruwaard op het ondersteunen van bewoners in het verbeteren van de gezondheid tegen lagere kosten. De wijkbewoners worden nauw betrokken vanuit hun eigen leefwereld en verantwoordelijkheid. Vitaal Twente en Wijkgerichte aanpak Oss zijn de eerste initiatieven in Nederland die deze subsidie ontvangen.


Dit artikel verscheen eerder op Menzis.nl