Verhogen eigen bijdrage remt vraag naar zorg nauwelijks

Het verhogen van de eigen bijdrage voor thuiszorg remt nauwelijks de vraag naar zorg. Als de eigen bijdrage 10 procent hoger wordt, leidt dat tot een afname van slechts 2,5 procent in de vraag naar thuiszorg.

Dat constateert het Centraal Planbureau (CPB) na een analyse van gegevens uit 2013. In dit jaar werd de vermogensinkomensbijtelling ingevoerd. Dit betekende dat rijke zorggebruikers voortaan een hogere eigen bijdrage moesten betalen.

Volgens het CPB is er al sinds de decentralisatie van delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 2015 regelmatig discussie over de effecten van de eigen bijdrage op het gebruik van thuiszorg.

Uit enquêtes kwam eerder naar voren dat een kwart van de ouderen en langdurig zieken zorg zou gaan mijden als de eigen bijdrage hoger zou worden.


Dit bericht verscheen eerder op Nu.nl