Vektis: ‘beperkte stijging zorgpremie in 2018’

De zorgpremie is dit jaar met 1,8 procent gestegen en komt daarmee uit op 1.378 euro. Daarmee stijgt de nominale premie minder dan in 2017. Per 1 januari 2018 is 6,2 procent van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Dat is een afname van 0,2 procentpunt ten opzicht van vorig jaar, blijkt uit de complete cijfers van het overstapseizoen dat Vektis jaarlijks publiceert. Dat meldt Vektis. 

Voor het eerst sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is er een nieuwe zorgverzekeraar toegetreden tot de markt, namelijk iptiQ. IptiQ is sinds dit jaar risicodrager van drie verzekeringen die eerder onder VGZ vielen.

Het marktaandeel van Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis is teruggelopen naar 86,5 procent. Eerder stond dit aandeel op 88,4 procent en bij de invoering van de Zvw in 2006 op 91 procent. Dit heeft deels te maken met de overstap die verzekerden maken naar kleinere verzekeraars.

Verder becijferde Vektis dat verzekerden in 2018 de keuze hebben uit 55 polissen, drie minder dan vorig jaar. Hiermee zet de dalende trend in het aantal zorgpolissen door. Het aantal verzekerden dat via een collectief is verzekerd, neemt voor het derde jaar op een rij af. Daarnaast is in acht jaar tijd het percentage verzekerden dat ook een aanvullende zorgverzekering afsluit gedaald van 93 naar 84,5.


Dit artikel verscheen eerder op www.nationalezorggids.nl