Valpartij opvallend vaak fataal – Jaarlijks 88.000 ouderen op spoedeisende hulp

Het CBS signaleert in zijn jaarlijkse registratie dat sprake is van een sterke stijging van fataal eindigende valpartijen. In 2016 stierven iets meer dan 3300 personen na onfortuinlijke struikelingen: 1914 vrouwen en 1389 mannen; een stijging van 16 procent vergeleken met het jaar ervoor.

Het CBS noemt de toename van het vallen „opmerkelijk” in de top 10 van meest voorkomende doodsoorzaken. Dementie staat met 15.471 overledenen in 2016 (ruim 7 procent meer dan in 2015) boven aan dit trieste Nederlandse rijtje en is oorzaak van één op de tien sterfgevallen.

Volgens Maarten Bloem, CBS-onderzoeker, gaat de stijging van het aantal valpartijen (op plaats 8 in deze top 10) voor een belangrijk deel gelijk op met veroudering van de bevolking. „En die is in het algemeen nu eenmaal wat minder goed ter been.”

Bovendien is er volgens Bloem een directe samenhang tussen vormen van dementie en het toegenomen aantal buitelingen. „Vaak gaat het in beide categorieën om de echt heel oude mensen wie dit overkomt. Het risico om te vallen is voor mensen met dementie nu eenmaal groter, omdat zij dikwijls gedesoriënteerd zijn en/of moeite hebben met hun evenwicht.”

Ouderenorganisatie KBO-PCOB en het expertisecentrum VeiligheidNL voorspelden vorig jaar al 77 procent meer dodelijke valongelukken voor de komende 15 jaar. Jaarlijks belanden circa 88.000 ouderen na een struikelincident op de spoedeisende hulp. „De gevolgen van een botbreuk zijn desastreus voor de zelfstandigheid van ouderen. Permanente opname in een verpleeghuis is vaak het gevolg”, aldus de ouderenorganisatie.

Geriaters leggen uit dat een valpartij ook het gevolg kan zijn van hoge bloeddruk, of juist een lage. Mensen kunnen daardoor plotseling duizelig zijn, en struikelen. Duizeligheid die zich ook in de nacht kan voordoen, bijvoorbeeld als mensen ineens naar het toilet moeten en ongelukkig uit bed vallen. Soms komt dan ook osteoporose (botontkalking) aan het licht.


Dit bericht verscheen eerder op Telegraaf.nl