Tekort doktersassistenten loopt op

AMSTERDAM – Niet alleen kampt Nederland met een huisartsentekort; de komende vijf jaar zullen bijna alle regio’s ook te maken krijgen met een tekort aan doktersassistenten of praktijkondersteuners.
Flevoland verwacht bijvoorbeeld bij ongewijzigd beleid een tekort van 109 doktersassistenten en 78 praktijkondersteuners. In Friesland ligt het verwachte tekort aan doktersassistenten op 108 en aan praktijkondersteuners op 124. Zo zijn er meer regio’s met grote tekorten, blijkt uit een net gepubliceerde factsheet van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH).
De tekorten ontstaan vooral omdat personeel met pensioen gaat. Tegelijkertijd groeit overal het aantal nog thuiswonende 75-plussers onder de patiënten, en daarmee ook de vraag om zorg. Het gaat daarnaast vaker om chronisch zieken.
In de ongeveer 5000 huisartsenorganisaties in Nederland werken ongeveer 31.000 doktersassistenten, praktijkondersteuners, triagisten, praktijkmanagers, verpleegkundig specialisten, HR-functionarissen en administratief medewerkers. Tussen de 23 en 53 procent van de huisartsenorganisaties ervaart nu al tekorten aan onder andere doktersassistenten en praktijkondersteuners. Bij langdurige ziekte en zwangerschapsverlof vinden praktijken moeilijk vervangers.
Petra Portengen, voorzitter SSFH: „Doktersassistenten en praktijkondersteuners hebben verantwoordelijk en zelfstandig werk. Ze staan in direct contact met patiënten, die hele verschillende en vaker ingewikkelde zorgvragen hebben. Mensen liggen korter in het ziekenhuis en dat vangen de huisartsenpraktijken op. Ook als een huisartsenpraktijk ’maar’ één vacature heeft, komt het werk al in de knel. Zeker bij kleine praktijken.”

Chronische ziekte

Hoewel in de ene regio het aantal inwoners krimpt (zoals in Friesland, Drenthe en Zuid-Limburg) en in de andere regio juist stijgt (zoals in Flevoland, Groot-Amsterdam en Midden-Gelderland) neemt in alle regio’s het aantal 75-plussers de komende vijf jaar toe. Van 17 procent in Zuid-Limburg tot bijna 34 en 36 procent in respectievelijk Noord-Holland-Noord en Flevoland. Juist 75-plussers hebben behoefte aan zorg. Zij hebben vaker een chronische ziekte of meerdere zorgvragen. Omdat mensen langer thuis wonen, groeit het beroep op de huisartsenzorg, en daarmee de werkdruk.
Huisartsenpraktijken zijn ook gevraagd welke oplossingen zij inzetten. Meestal werken zij aan een andere verdeling van taken tussen verschillende functies en gerichte werving van personeel. Ook het bieden van e-consult en zorg op afstand komen voor. Petra Portengen: „Verder ontstaat er meer en meer regionale samenwerking. Zorggroepen en mbo-opleidingen in Midden-Brabant nemen de huisarts werk uit handen met een gezamenlijk stagebureau voor het opleiden van vijftig doktersassistenten in 2019. Zij gebruiken daarvoor een stimuleringsregeling van SSFH.”


Dit bericht verscheen ook op telegraaf.nl.