Steeds meer doden door valpartijen

Het aantal mensen dat omkomt door een valpartij neem hand over hand toe. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal dodelijke valpartijen de afgelopen 5 jaar met 60% is toegenomen. De toename van het aantal dodelijke slachtoffers valt niet alleen op het conto te schrijven van de vergrijzing.

Vorig jaar kwamen 3.884 mensen om door een valpartij, bijna 400 (+11%) meer dan in 2015. De valpartijen vormen daarmee de hoofdmoot van het totale aantal dodelijke ongevallen: 5077. Bij verkeersongevallen kwamen veel minder mensen om: 656. Vergiftiging maakte 186 dodelijke slachtoffers, verdrinking 86.

Kentering vanaf 1998

Rekening houden met de veranderende bevolkingssamenstelling (vergrijzing) daalde het aantal dodelijke valpartijen tot 1998 trendmatig. Daarna is er sprake van een kentering en is er over de gehele breedte een forse stijging van deze ongevallen te zien.

Vooral 90-plussers

Driekwart van de dodelijke valslachtoffers in 2016 was 80 jaar of ouder. De sterkste groei is te zien onder 90-plussers. Kwamen er in 2011 nog 682 hoogbejaarden om door een valpartijen. Vorig jaar was dat aantal bijna verdubbeld tot 1.308.


Dit bericht verscheen eerder op Amweb.nl