Persconferentie: maatregelen verlengd, scholen en kinderopvang wel open

Premier Mark Rutte heeft dagenlang geworsteld met “duivelse dilemma’s” met betrekking tot de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Deze coronacrisis is een van de grootste, meest ingrijpende, en bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken”, zei de premier tijdens een persconferentie na afloop van het ministeriële crisisberaad. Dit melden ANP en Rijksoverheid.
“Ik wil zielsgraag zeggen dat er weer meer kan, maar tegelijkertijd is dat heel eng en gevaarlijk als je weet hoe cijfers zich ontwikkelen”, zegt de premier. “De druk op de zorg is nog gigantisch hoog.” Daarom heeft het kabinet besloten slechts enkele maatregelen af te bouwen. Rutte vreest anders voor een tweede golf waardoor het aantal besmettingen toch weer snel oploopt. “Met als gevolg nog meer druk op zorg, meer slachtoffers, uitgestelde operaties van mensen met ander ziektes. Dat willen we per se voorkomen.”

Rutte kan zich goed voorstellen dat mensen hadden gehoopt dat de maatregelen die tot 28 april liepen zouden worden beëindigd en dat ondernemers weer aan de slag konden gaan. Maar de afbouw moet “stap voor stap” worden geregeld, zegt de premier. “De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander. Het zijn moeilijke afwegingen, maar zeker is dat voorzichtigheid nu beter is dan spijt achteraf.”

Basisregels tegen corona blijven overeind, maar wel voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren

Het enige van het virus “dat we zeker weten, is dat het overspringt van mens naar mens. Daarom is en blijft het volgens de premier cruciaal om elkaar niet aan te raken. Dat betekent dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden en zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Ook moeten ze zoveel mogelijk thuis werken, benadrukt Rutte nog maar eens.

Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van wat er wijzigt plus de ingangsdatum. De praktische invulling van onderstaande wijzigingen krijgt de komende tijd verder vorm in samenspraak met betrokkenen.

Scholen (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang open vanaf 11 mei

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan.

  • Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij ongeveer de helft van de tijd naar school. De dag dat de leerlingen niet op school verblijven, wordt op een andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald door de school en de leraren.
  • De praktische invulling van dit principe ligt de komende tijd bij de scholen. Zij gaan dit verder uitwerken; daarbij kunnen verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.
  • Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat volledig open.
  • Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school of opvang te brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.
  • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Meer ruimte voor sport voor kinderen en jongeren

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
  • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Dit advies werd niet benoemd tijdens de persconferentie maar vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Evenementen afgelast tot 1 september

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Download hier de factsheet voor een beknopt overzicht van alle coronamaatregelen of bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over de verlenging na 28 april.

Hier kun je de persconferentie van 21 april terugkijken: