Onder welke voorwaarden wordt herstelzorg voor coronapatiënt vergoed?

Normaal wordt paramedische herstelzorg, waaronder fysio- en oefentherapie, diëtetiek en ergotherapie vallen, alleen in bepaalde gevallen vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Dit betekent dat veel ex-coronapatiënten deze zorg niet vergoed krijgen, terwijl ze er mogelijk wel baat bij hebben. De minister  van Volksgezondheid vergoedt paramedische herstelzorg onder bepaalde voorwaarden voor patiënten die corona hebben gehad, wanneer dit gericht is op nazorg en revalidatieondersteuning. Dit meldt zorgverzekeraar ONVZ. 

Wie herstelzorg voor corona vergoed wil krijgen, moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zo is de uitbreiding van de vergoeding alleen voor coronapatiënten met ernstige klachten en beperkingen die het gevolg zijn van de ziekte. Dit zijn mensen die op de intensive care, corona-afdelingen in het ziekenhuis of thuis ernstig ziek zijn geweest. Een aantal van hen houdt langdurig last van ernstige lichamelijke en cognitieve klachten, waaronder kortademigheid, conditieverlies, verzwakte spieren en problemen met het geheugen. Hierdoor hebben zij moeite met dagelijkse activiteiten en verloopt hun herstel moeizaam.

Verwijzing nodig van huisarts of medisch specialist

Een verwijzing voor herstelzorg moet afkomstig zijn van een medisch specialist of door een huisarts. Zij bepalen dus of iemand een doorverwijzing krijgt. In de verwijzing staat hoeveel en welke paramedische zorg nodig is, afhankelijk van de sociale, psychische, cognitieve en natuurlijk fysieke problemen. Heeft iemand een verwijzing gekregen, dan moet diegene binnen een maand een eerste behandeling ondergaan. Drie maanden later evalueert de huisarts of de zorg effect heeft en of er meer zorg nodig is.

Waar heeft patiënt recht op?

Een patiënt heeft recht op maximaal 6 maanden zorg na de eerste behandeling. Deze zorg omvat vijftig zittingen fysio- en oefentherapie, 8 uur ergotherapie en 7 uur diëtetiek. Het kan zijn dat er een aanvullende zes maanden aan zorg nodig is, maar daarvoor kan alleen de betrokken medisch specialist een goed onderbouwd oordeel over vellen.

Omdat paramedische zorg aan coronapatiënten nog niet bewezen effectief is, geldt de uitbreiding vooralsnog 1 jaar. Er kan later besloten worden om de maatregel te verlengen.