Menzis maakt afspraken met ziekenhuizen over vergoeding mislukte operaties

Tien ziekenhuizen die een contract hebben met Menzis krijgen vanaf dit jaar minder betaald als zij een mislukte operatie opnieuw moeten doen. Voorheen kregen deze ziekenhuizen hetzelfde bedrag voor een tweede dotterbehandeling of bypassoperatie, maar dat is dankzij de nieuwe afspraken niet meer het geval. Dit initiatief is mede tot stand gekomen door de Nederlandse Hart Registratie. Dat meldt NOS. 

Vanaf dit jaar krijgen ziekenhuizen die het goed doen, meer geld en ziekenhuizen die slechter presteren krijgen minder geld. Dotterbehandelingen en bypassoperaties mislukken doordat de behandeling opnieuw moet, door complicaties of doordat een patient komt te overlijden. “Maar als een ziekenhuis door meer heroperaties het sterftecijfer bij deze behandeling omlaag weet te brengen, dan wordt dat ook meegewogen”, zegt directeur Dennis van Veghel van de Nederlandse Hart Registratie.

Ziekenhuizen zitten vanaf dit jaar vast aan het gemiddelde aantal operaties dat de eerste keer niet succesvol is. Wie erin slaagt om het percentage operaties dat opnieuw moet terug te dringen, kan daarmee flinke besparingen tegemoet zien. Gemiddeld moet zeven op de honderd patiënten die gedotterd wordt opnieuw een behandeling ondergaan en moet drie op de honderd een tweede bypassoperatie ondergaan. Menzis gaat uit van deze gemiddelden en vergoedt dus zeven extra ingrepen per honderd dotterbehandelingen en drie extra operaties voor iedere honderd bypassoperaties. Komt een ziekenhuis boven dit gemiddeld uit, dan moet deze de extra operaties of behandelingen zelf betalen. Maar als een ziekenhuis onder het gemiddeld uit komt, kan dat een flinke besparing opleveren.

De tien ziekenhuizen die hieraan meedoen zijn: het AMC, het Elisabeth Twee-Steden Ziekenhuis, het Haga Ziekenhuis, Medisch Centrum Leeuwarden, Tergooi Ziekenhuis, UMCG, Catharina Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, het OLVG en het St. Antonius in Nieuwegein.

Menzis is dit jaar met eenzelfde soort project begonnen bij staaroperaties en de behandeling van knie- en heupartrose. De kostenbesparing hier is echter een stuk kleiner omdat met deze behandelingen minder complicaties gepaard gaan. Het is de bedoeling om ook op deze manier te contracteren op het gebied van reuma, borstkanker en chronisch nierfalen.


Dit bericht eerder op Nationalezorggids.nl