Lage besmettingscijfers onder ouderen: ze beschermen zichzelf tegen corona

Ouderen lijken zichzelf te beschermen tegen het oplopen van het coronavirus. Uit onderzoek van het LUMC in Leiden blijkt dat ze nog steeds weinig mensen in de buurt laten komen, in tegenstelling tot jongeren. Dit kan een verklaring zijn voor het relatief lage aantal ziekenhuis- en ic-opnames.

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) baseren zich op waarnemingen uit de Covid Radar. Via die app vullen wekelijks enkele tienduizenden mensen een lijst in met vragen over gedrag en gezondheid. Deelnemers moeten ook aangeven hoeveel mensen ze op een bepaalde dag binnen 1,5 meter afstand hebben gezien.

Tijdens de intelligente lockdown lag dat aantal voor het gros van de Nederlanders – jong en oud – erg laag. Daarna liep het echter uiteen. Bij werkenden steeg het aantal contacten binnen 1,5 meter tot ongeveer acht per persoon per dag deze zomer. Voor senioren ligt dat veel lager, zo rond de twee of drie. Vooral zeventigers en tachtigers onderscheiden zich qua gedrag van de andere Nederlanders, zien ze in Leiden.

Stabiel

Het aantal contacten dat zij hebben, blijft bovendien relatief stabiel. Bij jongere mensen liep het aantal contacten met elke versoepeling van het kabinet juist verder op, stelt Mattijs Numans, hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij het LUMC. ,,Bij ouderen is amper een verandering waar te nemen. Ze gaan wel meer doen, maar dat vertaalt zich niet in minder afstand houden.”

Op deze site riep een aantal leden van het Outbreak Management Team (OMT) gisteren op tot een betere bescherming van ouderen, mocht Nederland worden getroffen door een tweede golf van het coronavirus. Ze pleiten voor het creëren van ‘sociale bubbels’: iedere kwetsbare oudere zou nog maar contact moeten hebben met een beperkt aantal mensen.
De cijfers van het LUMC suggereren echter dat de ouderen die bubbels voor zichzelf al creëren, mogelijk in overleg met hun omgeving. Ook de besmettingscijfers van het RIVM lijken daarop te wijzen. Slechts 9 procent van de positieve tests wordt momenteel bij 60-plussers vastgesteld, terwijl zij een kwart van de bevolking vormen. Twintigers en dertigers nemen ruim de helft voor hun rekening. Gevolg is dat ook het aantal ziekenhuisopnamen nog steeds laag is: jongeren hebben minder vaak ernstige complicaties als gevolg van corona.

Ouderenbond ANBO keerde zich gisteren overigens tegen het idee om ouderen beperkende maatregelen op te leggen. ,,We moeten ervoor oppassen dat we generaties niet tegen elkaar opzetten. Het is onjuist en stigmatiserend om te zeggen dat ouderen moeten worden beperkt in hun vrijheid, zodat jongeren meer ruimte krijgen om de economie draaiende te houden.”