Kankerspecialisten slaan alarm: ‘Zorgmijden funest’

AMSTERDAM – Kankerspecialisten vrezen dat ook tijdens deze tweede Covid-19-golf patiënten met mogelijke tumoren niet naar de huisarts durven en daardoor wederom niet verwezen worden naar het ziekenhuis.

Een deel van de patiënten die pas ná de eerste piek de huisarts consulteerde is inmiddels onder behandeling, maar liever had internist-oncoloog Emile Voest van het AvL-ziekenhuis in Amsterdam deze mensen eerder en allemaal gezien. „Hoe eerder de diagnose, hoe effectiever de behandeling.”

Uit de jongste cijfers komt naar voren dat in oktober bijna twintig procent minder verwijzingen zijn uitgeschreven naar kankercentra voor vermoedens van huid-, borst-, long- en darmkanker in vergelijking met vorig jaar.

Voest: „Er is weliswaar druk op de verpleegafdelingen, maar voldoende tijd voor diagnose en behandeling van kanker. Uitstel hiervan heeft consequenties.”

Borstkankerpatiënte Ute van Riel ging na de eerste coronagolf naar de huisarts en roept mensen met vermoedens of klachten op metéén te gaan. „Wacht niet, zoals ik wel deed.”