Huisarts beeldbel-app ‘Mag ik Meekijken’ wordt ingebouwd in FaceTalk

Met Mag ik Meekijken ontwikkelde de Huisartsenpost Apeldoorn (bekend van de app Moet ik naar de dokter) een innovatieve oplossing voor beeldbellen met patiënten op een manier die het ministerie van Volksgezondheid graag ziet: vanuit de dagelijkse zorgpraktijk. Maar tussen gebruik in de eigen organisatie en verdere grootschalige uitbouw van de dienst liggen flinke obstakels. Het is een markt die in beweging is en een aantal grotere aanbieders kent. De makers van de Apeldoornse beeldbel-app besloten daarom om de verdere ontwikkeling en exploitatie in handen te geven van een gespecialiseerd ICT-bedrijf.

Het was vorig jaar even wennen voor de medewerkers van de Huisartsenpost Apeldoorn. Opeens konden ze niet alleen via de telefoon, maar ook via een beeldverbinding contact maken met patiënten. Het idee erachter: onnodige bezoeken aan de huisartsenpost voorkomen door een videoverbinding te gebruiken voor aanvullende informatie. De app die de Apeldoornse huisartsenpost daarvoor gebruikt heet Mag ik Meekijken. Net als de onder consumenten bekende app Moet ik naar de dokter is de videoapp ook in eigen beheer ontwikkeld door het team van voormalig directeur Gert-Jo van Doornik en een aantal externe ICT-leveranciers.

Onnodige consulten voorkomen

Met de Mag ik Meekijken app wordt direct als het nodig is een veilige beeldverbinding tussen patiënt en zorgverlener opgezet. De huisartsen(posten) die de app gebruiken geven aan veel consulten en visites te voorkomen dankzij het meekijken met een patiënt via de app. Met beeld kan de situatie veel beter ingeschat worden dan met alleen telefonisch contact.

De medewerker op de huisartsenpost kan op de beveiligde website van Mag ik Meekijken een unieke code genereren en die mondeling aan de patiënt verstrekken. Met die code kan de patiënt vervolgens in de app inloggen. De patiënt dient dan alleen nog akkoord te gaan met het tot stand komen van een beeldverbinding.

Via die beveiligde videoverbinding kan bijvoorbeeld bekeken worden hoe een brandwond eruitziet, of het bloed er inderdaad uit gutst en of de vinger nou wel of niet gehecht moet worden. Als er via de videoverbinding bepaald is hoe urgent de klacht is, dan wordt de videoverbinding beëindigd en gaat de zorgverlener verder met zijn of haar reguliere afronding van het gesprek.

Ontwikkeling in eigen beheer

Het voordeel van de ontwikkeling in eigen beheer is dat de functies van het systeem voor videobellen precies op maat kunnen worden gemaakt voor toepassing in de eerstelijnszorg, en specifiek een huisartsenpost. Maar aan het zelf ontwikkelen zitten ook nadelen, zegt Herko Wegter, die technisch verantwoordelijk is voor Mag ik Meekijken.

Naarmate de app en het bijbehorende systeem op de huisartsenpost meer worden gebruikt, worden ook de zaken als continuïteit en de ontwikkeling van nieuwe functies belangrijker. Dat geldt helemaal wanneer ook andere huisartsenposten en huisartsen gebruik willen gaan maken van deze app. “De techniek rond video-conferencing vraagt om specialisten en ontwikkelt zich snel”, zegt Wegter. “Het is ook voor een relatief klein team – zo blijkt – goed mogelijk om een succesvolle eHealth toepassing te ontwikkelen die is gebaseerd op de eisen en wensen uit de dagelijkse zorgpraktijk. Maar voor het landelijk aanbieden van zo’n dienst heb je de kennis en infrastructuur van een ICT-leverancier nodig.”

Van Doornik en Wegter kwamen tot de conclusie dat het vanuit de organisatie van de Huisartsenpost Apeldoorn niet haalbaar is om de videodienst landelijk te kunnen aanbieden aan andere organisaties. Daarom besloten ze om de verdere ontwikkeling van Mag ik Meekijken ‘over te dragen’ aan Qconferencing, een ICT-aanbieder die is gespecialiseerd in beeldbel-oplossingen voor een groot aantal branches. Qconferencing verzorgt bijvoorbeeld beeldbeldiensten voor een groot aantal ziekenhuizen.

FaceTalk

In de zorg is Qconferencing het meest bekend van de technologie achter FaceTalk, het beeldbelsysteem dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld door het Radboudumc REshape Center onder leiding van Lucien Engelen. Op het Radboudumc zijn videoconsulten (na een uitgebreide implementatiefase) inmiddels op vele poli’s een vast onderdeel van de werkwijze. Zo hoeven patiënten uit Groningen voor een controle of afspraak niet altijd naar Nijmegen te rijden, maar kunnen ze een specialist digitaal zien en spreken.

Qconferencing en het Radboudumc werken nauw samen om de Facetalk dienst verder te ontwikkelen. FaceTalk is volgens Wegter gebruikersvriendelijk voor arts en patiënt én biedt alle functionaliteit die nodig is om deze toepassing in ziekenhuizen en grote zorginstellingen te kunnen gebruiken. Daarbij gaat het in veel gevallen echter om gepland beeldcontact, waarbij de details van de beeldbel-afspraak zijn geïntegreerd met het ICT-systeem van het ziekenhuis.

FaceTalk, een samenwerking tussen Radboudumc en Qconferencing

Het beste van twee werelden

Mag ik Meekijken is juist sterk in ongepland contact, bijvoorbeeld bij ouders met jonge kinderen die zich afvragen of zij naar de huisartsenpost moeten. Maar zowel Mag ik Meekijken als FaceTalk maken gebruik van dezelfde onderliggende videotechnologie (Vidyo). Door de Mag ik Meekijken functionaliteit in FaceTalk in te bouwen ontstaat volgens Wegter een nog completere beeldbel dienst, die voldoet aan alle strenge prestatie en veiligheidseisen van zorginstellingen. FaceTalk is bijvoorbeeld ISO27001 gecertificeerd.

“Mag ik Meekijken heeft een slimme methode ontwikkeld om snel en zonder gedoe een veilige videoverbinding op te zetten. Een mooie uitbreiding van FaceTalk waar onze klanten dankbaar gebruik van zullen gaan maken.” zegt Pieter Peletier, directeur Qconferencing. De partijen verwachten deze zomer de integratie af te kunnen ronden zodat alle bestaande en nieuwe klanten al in september gebruik kunnen maken van deze nieuwe functionaliteit.


Dit bericht verscheen eerder op Smarthealth.nl