Grote zorgbehoefte houdt mensen tegen om over te stappen van verzekeraar

Mensen die veel zorg nodig hebben, zijn het afgelopen jaar veel minder vaak overgestapt naar een andere zorgverzekeraar dan mensen die aangeven geen zorg nodig te hebben. Dat blijkt uit de zorgmonitor 2019 van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Mensen die veel zorg nodig hebben zijn bijvoorbeeld mensen met een chronische ziekte, aandoening of langdurige revalidatie die doorlopend zorg nodig hebben. Veel mensen uit deze groep zijn tevreden met hun zorgverzekering. Maar uit de zorgmonitor komt ook naar voren dat mensen in deze groep- die niet zijn overgestapt- veel vaker aangeven bezorgd te zijn dat zij niet geaccepteerd worden door een andere zorgverzekeraar (18 procent) en dat er verborgen kosten zijn (14 procent).

Verplicht accepteren

Bij de groep mensen die zeggen geen zorg nodig te hebben zijn die percentages respectievelijk 2 procent en 8 procent. Zorgverzekeraars zijn echter verplicht om iedereen voor de basisverzekering te accepteren en moeten transparant zijn over welke zorg zij vergoeden. Daarnaast hanteren zorgverzekeraars als uitgangspunt dat een overstappende verzekerde zonder extra voorwaarden wordt geaccepteerd als hij naar een vergelijkbare aanvullende zorgverzekering overstapt.

Zorgverzekeraars moeten duidelijk maken dat er geen beperkte acceptatieregels zijn

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Het is onwenselijk dat mensen die veel zorg nodig hebben deze drempels ervaren om over te stappen. Deze groep draagt eraan bij dat zorgverzekeraars scherp blijven op goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Er is dus werk aan de winkel voor zorgverzekeraars om duidelijker uit te leggen dat er geen beperkende acceptatieregels zijn. Op die manier kunnen ze ervoor zorgen dat deze overstapdrempels verdwijnen. Dit kan bijvoorbeeld door hier tijdens het overstapseizoen expliciet aandacht aan te besteden.’

Mensen die veel zorg nodig hebben kijken kritisch naar de zorg

De groep mensen die veel zorg nodig heeft stapt veel minder vaak over. Tegelijkertijd geeft deze groep aan vaker verschillen te zien tussen zorgverzekeraars. Ook hebben ze dit jaar vaker hun polis bij de huidige verzekeraar aangepast. Het gaat dus om een oplettende groep die op basis van hun ervaringen zorgverzekeraars scherp kan houden. Hiervoor is het nodig dat zorgverzekeraars de informatie verduidelijken. De groep die veel zorg nodig heeft, heeft namelijk minder vaak vertrouwen in de huidige informatievoorziening over dekkingen en vergoedingen op de websites van zorgverzekeraars.

Andere eisen

Mensen die veel zorg nodig hebben stellen ook andere eisen aan de zorgverzekeraar dan mensen die geen zorg nodig hebben. Zij vinden bijvoorbeeld vaker dat zorgverzekeraars actief moeten zorgen voor een goede beschikbaarheid van zorg in de regio, veel keuzevrijheid moeten bieden en kwaliteitseisen moeten stellen aan zorgverleners. Mensen die geen zorg nodig hebben vinden het vaker belangrijk dat zorgverzekeraars scherp onderhandelen met zorgverleners om de premie zo laag mogelijk te houden en dat zorgverzekeraars gezond gedrag van verzekerden belonen om zorg te voorkomen.


Dit bericht verscheen ook op www.nationalezorggids.nl.