RIVM: Gezondheidsdoelen overheid nog lang niet gehaald

Het aantal volwassenen dat rookt en drinkt neemt af, staat in de dinsdag verschenen Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS en het RIVM. Toch worden de preventiedoelen van de overheid nog lang niet gehaald.

In 2018 stelde 22,4 procent van de volwassenen weleens te roken. Daarnaast had 50,2 procent overgewicht.

Het percentage mensen dat te zwaar is, is niet veranderd ten opzichte van 2014. Het aandeel rokers en overmatige drinkers is wel gedaald.

In 2018 was 9 procent van de Nederlandse bevolking van achttien jaar of ouder een zware drinker. Het aandeel zware drinkers bleef ten opzichte van 2014 nagenoeg gelijk. Het RIVM houdt aan dat een zware drinker minstens 1 keer per week vier (voor vrouwen) en zes (voor mannen) glazen alcohol op één dag drinkt. Een overmatige drinker is iemand die meer dan veertien glazen per week (voor vrouwen) en 21 glazen alcohol per week (voor mannen) nuttigt.

Het aandeel overmatige drinkers is gedaald van 9,9 procent in 2014 naar 8,2 procent in 2018.

De cijfers nog ver van doelen Nationaal Preventieakkoord

De percentages rokers, overmatige en zware drinkers en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2018 nog ver boven de in het Nationaal Preventieakkoord gestelde doelen.

Met dit akkoord wil de Rijksoverheid samen met meer dan zeventig organisaties het aandeel volwassenen dat rookt of overmatig en zwaar drinkt terugdringen naar 5 procent in 2040. Het percentage mensen met overgewicht moet volgens de doelen naar 38 procent teruggebracht worden.


Dit bericht verscheen eerder op nu.nl