Bevestigd: Hoge zorgkosten zorgen wederom voor hogere zorgpremie

Jaarlijks raamt het kabinet de hoogte van de zorgpremie voor het komende jaar. De daadwerkelijke premie voor 2019 wordt pas uiterlijk in november 2018 vastgesteld door de zorgverzekeraars. Voor 2019 raamt het kabinet de zorgpremie op 1432 euro per jaar. Dat komt neer op ongeveer 10 euro extra per maand, of 124 euro op jaarbasis. Ruim 50 euro hiervan wordt veroorzaakt door hogere lonen en prijzen. Het leveren van meer zorg en nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen zorgt voor ongeveer 30 euro aan groei. Diverse media pikten vorige week al op dat de zorgpremie zou stijgen. Dat meldt Rijksoverheid.

De stijging van de premie wordt voor een grote groep mensen gecompenseerd door een verhoging van de zorgtoeslag. Voor alleenstaanden gaat het om stijging van 94 euro. De maximale zorgtoeslag stijgt daardoor naar 1233 euro. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met 281 euro naar 2402 euro.

Het kabinet neemt een reeks aan gerichte maatregelen om voor iedereen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar en betaalbaar te houden. Zo is in het regeerakkoord afgesproken dat het eigen risico voor de zorgverzekering ongewijzigd blijft op de huidige 385 euro.

Daarnaast wordt vanaf 2019 een abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteunimng ingevoerd van 19 euro per maand en wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg gehalveerd. Eerder werd al het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage in de Wlz verlaagd van 12,5 procent naar 10 procent. Daarnaast maximeert het kabinet de maximale eigen bijdrage voor medicijnen op 250 euro per jaar.

Investeren in arbeidsmark

Ook is het tekort aan medewerkers in de zorg één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. Nu al is er krapte aan personeel, bijvoorbeeld in verpleeghuizen, bij de spoedeisende hulp en in de ggz. Er is 350 miljoen euro beschikbaar voor het werven van personeel en maatregelen als scholing van (nieuw) personeel, loopbaanbegeleiding en loopbaanoriëntatie. Elke student moet kunnen rekenen op een stageplek en op inspirerend en uitdagend onderwijs dat is toegespitst op de praktijk. Daarnaast is er bijvoorbeeld 10 miljoen euro beschikbaar voor personeel in de ambulancezorg en is het aantal beschikbare opleidingsplekken in de ggz inmiddels met circa 40 procent verruimd.